College van Diakenen

De diakenen zorgen tijdens de kerkdiensten voor de inzameling van de gaven en assisteren bij het uitdelen van brood en wijn bij Avondsmaaldiensten. De ingezamelde gelden worden verdeeld over lokale en landelijke doelen. Voor doelen veraf wordt nauw samengewerkt met het landelijke Kerk in Actie van de PKN.