«

»

Bericht Liturgie

kerk

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE RAALTE

zondag 25 juni 2017, 1e zondag van de zomer

Aanvang: 9.30 uur

Ouderling van dienst: mw. Hermien Bos

Lector: dhr. Klaas Witteveen

Organist: dhr. Gerhard van Toly

Voorganger: ds. Kees Benard


DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Laten wij zingend deze dag beginnen – lied 212 : 1, 2 en 3

Moment van Stilte

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

We zingen verder uit ons aanvangslied: lied 212 : 4 en 5

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Eerste Testament: Jeremia 20 : 7 – 13

Antwoordpsalm: Psalm 69 : 5

Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 10 : 16 – 33 

Lied: Wat te kiezen, leven, dood? – lied 843

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Lied: De aarde is vervuld van goedertierenheid – lied 650 : 1, 2, 3 en 4

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

 Onze Vader

 Collecte

 Slotlied: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat – lied 362 : 1 en 3

 Zegen

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>