Beheer

College van kerkrentmeesters

Algemeen

Stuk tekst dat nu onder kerkrentmeester staat hier plaatsen.

 

Secretariaat

Is het contact- en informatiepunt voor alle niet-pastorale en niet-kerkrentmeesterlijke zaken en is elke woensdagochtend in de even weken van 10 – 11.00 uur aanwezig in het Annahuis. E-mail: info@pknraalte.nl.

 

Kerkelijk bureau

Elke woensdagmorgen is het bureau geopend van 10 – 11.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

 

Ledenadministratie
Tiny Nijkamp, telefoon: (0572) 361694, E-mail: ledenadministratie@pknraalte.nl.

 

Algemene Redactie ‘De Wegwijzer’, Website en Nieuwsbrief
E-mail: redactie@pknraalte.nl

 

De Wegwijzer

Het kerkblad De Wegwijzer verschijnt maandelijks. Naast informatie over de diensten treft u daar allerlei nieuws uit onze gemeente aan. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Opgeven bij het  Kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pknraalte.nl, tel. (0572) 354225, de Plas 8, 8102 CS Raalte.

 

Nieuwsbrief

Verschijnt gratis steeds aan het einde van de maand met het nieuws voor de volgende maand.  Aanmelden kan via de website.

 

Webmaster
E-mail: webmaster@pknraalte.nl

 

Archief

Bestaande tekst overnemen

 

Anbi

Bestaande tekst overnemen