Beheer

College van kerkrentmeesters

Algemeen

Stuk tekst dat nu onder kerkrentmeester staat hier plaatsen.

 

Secretariaat

Is het contact- en informatiepunt voor alle niet-pastorale en niet-kerkrentmeesterlijke zaken en is elke woensdagochtend in de even weken van 10 – 11.00 uur aanwezig in het Annahuis. E-mail: info@pknraalte.nl.

 

Kerkelijk bureau

Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus  is het bureau geopend van 19 – 20.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

 

Ledenadministratie
Tiny Nijkamp, telefoon: (0572) 361694, E-mail: ledenadministratie@pknraalte.nl.

 

Algemene Redactie ‘De Wegwijzer’, Website en Nieuwsbrief
E-mail: redactie@pknraalte.nl

 

De Wegwijzer

Het kerkblad De Wegwijzer verschijnt maandelijks. Naast informatie over de diensten treft u daar allerlei nieuws uit onze gemeente aan. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Opgeven bij het  Kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pknraalte.nl, tel. (0572) 354225, de Plas 8, 8102 CS Raalte.

 

Nieuwsbrief

Verschijnt gratis steeds aan het einde van de maand met het nieuws voor de volgende maand.  Aanmelden kan via de website.

 

Kerk App

Download de Churchapp chrch via ………………… of ………………… en ontvang snel en gemakkelijk het nieuws van de protestantse gemeente Raalte

 

Webmaster
E-mail: webmaster@pknraalte.nl

 

Archief

Bestaande tekst overnemen

 

Anbi

Bestaande tekst overnemen