Hartelijk dank
De Bazarcommissie meldt dat zij bericht hebben ontvangen van Ds. Tamfon. In Kumbo, Kameroen is het geld van de bazaar 2018 voor het jeugdcentrum goed ontvangen. Op de foto is te zien dat ds. Tamfon het geld overhandigt aan het bestuur van het jeugdcentrum. Het bestuur was er heel blij mee en zij zal nog een bedankbrief sturen.  Via ds. Tamfon is alvast de dank ontvangen en ook de hartelijke groeten aan de mensen in Raalte. Ds. Tamfon sluit zich daar graag bij aan en hij vraagt een zegen voor de Protestantse gemeente in Raalte