Afsluiting diaconie project Klein Salland

Het Klein Salland project voor de Stichting Dom Helder Camara in Brazilië.
Sijtske en Hans Stuut hebben een verslag en een paar foto’s gestuurd van hun bezoek aan Bayeux in het Noordoosten van Brazilië. Er is op de foto’s o.a. goed te zien welke werkzaamheden zijn verricht. Er is veel werk verzet door de experts en de vrijwilligers in Bayeux. Er is volgens het gemaakte plan gewerkt en men is keurig binnen de begroting van € 5.163,– gebleven. Nu moeten alleen nog de reeds aanwezige nieuwe dakpannen worden geplaatst en dan is het project afgerond. Met het bestuur van de Stichting DomHelder Camara is er overleg geweest over de besteding van het extra bedrag van € 1900,– wat er boven de begroting is binnen gekomen. Een grote wens is b.v. om de computerzaal weer in orde te maken. De airco werkt niet meer . Daardoor is het in het computer leslokaal warm, vochtig en stoffig. Omstandigheden waar PC’s niet goed tegen kunnen. Drie van de 6 PC’s zijn dan ook kapot. De wens van het bestuur is: reparatie of vernieuwing van de airco en de aanschaf van 4 of 5 nieuwe PC’s. Sijtske en Hans steunen deze wensen van harte. Maak kinderen vertrouwd met een computer want, dat geeft ze meer kans op werk. Want ook in Brazilië is de computer niet uit het dagelijkse leven weg te denken.
Het nu afgesloten project Brazilië is dankzij de steun van u allen geslaagd!
De kinderen in Bayeux hebben daardoor een extra kans in het leven. Sijtske en Hans Stuut

linker-foto’s-voor-aanpassingRechter-foto’s-na-de-opknapbeurt

Foto van het computer lokaal