Actie Kerkbalans 2021 weer verschoven

De Lock down is met drie weken verlengd en duurt nu t/m 9 februari. Het College van kerkrentmeesters heeft daarom besloten de Actie Kerkbalans ook op te schuiven naar de periode 6 t/m 19 februari. De contactpersonen krijgen de materialen nu vóór 6 februari thuisbezorgd. Zij zullen dus niet eerder dan in de periode 6 t/m 19 februari de enveloppen bij u bezorgen en later weer ophalen. 

Zaterdag 20 februari zijn alle ingevulde formulieren weer verzameld en die middag kan er  worden geteld. Zondag 21 februari 2021 hoopt het CvK een mooie opbrengst van de actie met het thema “Omzien naar elkaar, we doen het samen!” aan de gemeente mee te kunnen delen!