Nieuwsbrief juni 2017

---

Koffie ochtend
Donderdag 1 juni staat de koffie vanaf 10.00 uur weer klaar op de koffie- ochtend in het Annahuis. De vorige keren waren heel gezellig. Je hoeft je van te voren niet op te geven. Kom ook eens langs!  Ook op donderdag 29 juni is er opnieuw een koffie ochtend.

Kerkendag 3 juni
Zaterdag 3 juni 2017 wordt voor het eerst voor de Kerken in Overijssel een Kerkendag georganiseerd. De dag wordt georganiseerd door het Platform Kerken Overijssel. Als gastlocatie is voor Abdij Nieuw Sion bij Diepenveen gekozen. Vanaf 10.00 uur gaat de poort open en om 10.30 uur begint het programma. De Kerkendag duurt tot 15.00 uur, met uitloop tot 15.30 uur. Vanwege de onkosten wordt bij de poort een deelnemers bijdrage van 5,- euro gevraagd. Graag opgave per persoon of per groep via platformkerkenoverijssel@gmail.com

Pinksteren
Zondag 4 juni is het Eerste Pinksterdag. Tijdens de dienst is er Kindernevendienst. Na de dienst is er koffie of thee in het Annahuis.

Gespreksgroep 
Donderdag 8 juni. 10.00 tot 11.30 uur komt opnieuw de gespreksgroep alleenstaande mannen in het Annahuis. Van harte welkom!

Rommelmarkt 
De jaarlijkse ROMMELMARKT is op 10 juni. Er worden weer allerlei spullen aangeboden ter verkoop. De opbrengst gaat gedeeltelijk naar het diaconale doel van Compassion en het andere deel is bestemd voor restauratie van de fresco’s. Kom je ook een kijkje nemen?

Schoonmaak
Tijd voor de jaarlijkse schoonmaak: in week 24 willen we de kerk weer goed onder handen nemen. Maandag 12 juni, woensdag 14 juni en donderdag 15 juni gaan we van 9.00 tot 12.00 uur aan de slag. Graag even aanmelden bij annahuis@pknraalte.nl. Fijn als je een emmer mee wilt nemen, schoonmaakmiddelen zijn voldoende aanwezig.

Kerkennacht Raalte 2017
Op 23 juni wordt de Kerkennacht georganiseerd van 20.30 tot 23.00 uur in de Plaskerk. Het thema van deze nacht is meer dan een dak. De koren Freedom, Cantorij Plaskerk en het Gemengdkoor Kruisverheffing verlenen hun medewerking aan deze nacht. Klaas Bos verzorgt het orgelspel. Voorgangers zijn pastor Lonneke Gunnink en Gé Nijland en er is een vertelling door Annette Kiekebosch. Verder zijn er diverse stands in de kerk te vinden. De Raad van Kerken Raalte-Broekland heet iedereen van harte welkom!

Trouwdienst
Op vrijdag 23 juni a.s. gaan Karolien en Vincent trouwen. Zij vragen op zaterdag 24 juni een zegen over hun huwelijk in de Plaskerk. Deze viering begint om 13.15 uur en iedereen is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Tijdens de viering is oppas aanwezig.

Girlsclub 2theMax
Na een seizoen vol diverse activiteiten, sluit de Girlsclub op 25 juni het seizoen af. Wat de meiden ter afsluiting gaan doen, is op dit moment nog niet bekend.