Nieuwsbrief mei 2017

---

Koffieochtend
Donderdag 4 mei staat de koffie vanaf 10.00 uur weer klaar op de z.g. koffie ochtend in het Annahuis. De vorige keren waren heel gezellig. Je hoeft je van te voren niet op te geven. Kom ook eens langs! 

Oecumenische viering
De Raad van Kerken Raalte en Broekland werkt mee aan de Oecumenische dienst van zaterdag 6 mei om 19.00 uur in de H. Marcellinuskerk te Broekland. Voorganger is pastor H. Bloo. Het koor Inspiration werkt mee aan deze dienst.

‘Virtueel’ Koffiedrinken : introductie app
Op 7 mei is er weer een “Deel je leven” viering, waarin ds. Karolien Zwerver voorgaat. In deze dienst wordt de app van onze kerk geïntroduceerd. Als bloeiende gemeente gaan we natuurlijk mee met onze tijd. Daarom hebben we sinds kort een eigen app voor je smartphone of tablet!

In de app is het nieuws van onze kerk te vinden, maar ook de website, een agenda, een dagtekst en veel meer. Ook ontvang je pushberichten(meldingen) als er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling is. Het instellen van deze pushberichten is mogelijk. De app is gratis te downloaden via de app store of de play store door te zoeken op ‘Protestant’.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis. Tijdens de koffie wordt er hulp geboden bij het installeren van de app op je smartphone. Meer informatie is te vinden via deze link: https://www.pknraalte.nl/app/

Kerkelijk bureau
I.v.m. met 5 mei is het kerkelijk bureau een week opgeschoven. Dus nu op vrijdag 12 mei van 19.00 tot 20.00 uur kun je collectemunten aanschaffen en kan het verjaardagsbusje worden geleegd.

Doopdienst
In de dienst van zondag 14 mei worden Vivian Wienen en Lise van Aartsen gedoopt. Ds. Günter Brandorff leidt de dienst. Er is oppas voor de allerkleinsten en voor de andere kinderen wordt er kindernevendienst georganiseerd.

Gespreksgroep
De gespreksgroep voor alleenstaande mannen komt op donderdag 18 mei weer bij elkaar. Wij beginnen om 10.00 uur in het Annahuis.

Afsluiting seizoen Kidzclub
Op 19 mei sluiten we het Kidzclub seizoen af met zwemmen in de Scheg.

Hemelvaartsdag
Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan geen dienst in de Plaskerk.

Avondmaalsviering 
In de dienst van zondag 28 mei vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. 
Ds. Karolien Zwerver gaat voor.

Gemeente avond
De kerkenraad nodigt de gemeente: u en jou uit voor een gemeente avond op dinsdag 30 mei. Op deze avond wordt er meer informatie gegeven over belangrijke onderwerpen zoals de vervanging van ds. Brandorff, de evaluatie van de jeugdwerker, de samenwerking binnen Klein Salland en het beleidsplan 2018 – 2022.

Er wordt niet alleen informatie gegeven over deze onderwerpen, maar de kerkenraad hoort ook graag de mening van de gemeenteleden over deze onderwerpen en ook over het nieuwe kerkblad en de begintijden van de kerkdiensten. Kortom: belangrijke én actuele onderwerpen waarbij uw en jouw stem graag gehoord wordt!

Schoonmaak
Tijd voor de jaarlijkse schoonmaak: in week 24 willen we de kerk weer goed onder handen nemen. Maandag 12 juni, woensdag 14 juni en donderdag 15 juni gaan we van 9.00 tot 12.00 uur aan de slag. Graag even aanmelden bij annahuis@pknraalte.nl. Fijn als je een emmer mee wilt nemen, schoonmaakmiddelen zijn voldoende aanwezig.

---