Nieuwsbrief april 2017

---

Liturgisch bloemschikken tijdens de 40-dagen tijd. Kernthema is “Sta in je kracht”.
Ook in de dagen naar Pasen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd met lezingen uit Mattheüs en Johannes. In de teksten is de berg, die kracht uitstraalt en een plaats van stilte, van verwondering is het verbindende symbool. Daar is God te ontmoeten. De berg wordt vormgegeven d.m.v. 3 schijven van een boom. Elke ring in de schijf staat symbool voor groeikracht. Als basisschikking is gekozen voor het paarse doek, jute, stenen, zand en de houten schijven en iedere zondag een ander symbool of een andere bloem.

Paasgroet voor Amnesty: Judica, ‘Doe mij recht’
Het eigenlijke begin van de lijdenstijd is op zondag 2 april, de 5e zondag in de 40-dagentijd. Net als in veel andere Protestantse gemeenten in Nederland worden er na afloop van de dienst  door de ZWO, kaarten met een Paasgroet om te versturen naar gevangenen uitgedeeld. De kaarten graag zo snel mogelijk op de post doen, zodat ze inderdaad op tijd bij de gevangenen aankomen. Na afloop van de dienst is er koffie/thee in het Annahuis. Meer informatie is te vinden op de site www.kerkinactie.nl/paasgroeten

Pasen met Chagall
Kerkramen met afbeeldingen in allerlei kleuren. Ze zijn bedoeld om verhalen te vertellen. In de aanloop naar Pasen staan we stil bij dit verhaal. Welke beelden heb jij daarbij? Op woensdag 5 april vertelt Mieke van Houselt ons over Marc Chagall, zijn leven en zijn werk. Je kunt zelf aan de slag gaan met het tekenen van een kerkraam (krijt met ecoline). In de stijl van Chagall maken we beelden bij het paasverhaal. Welkom in het Annahuis. Aanvang 19:30 uur. Graag van tevoren opgeven via de website of bij Janny Bolt, tel. 353350 of per e-mail: jannyvankampen@bolt.tk

Koffie ochtend in het Annahuis
Donderdag 6 april tussen 10.00 en 11.30 uur staat de koffie klaar op al weer de derde koffie-ochtend. Vooraf opgeven is niet nodig. 

Veranderdagen
De tweede Veranderdag van de stichting Present vindt plaats op zaterdag 8 april. De deelnemers, die zich hebben opgegeven weten waar zij worden verwacht.  

Palmzondag, Palmarum
Palmzondag op 9 april is de 2e lijdenszondag met een dubbel karakter: Zowel de feestelijke intocht van Jezus in Jerusalem als zijn lijden staan centraal. De kinderen worden ontvangen in de kerk en gaan na een korte inleiding naar het Annahuis om de Palmpasenstokken te maken.

Stil zijn voor de Heer
In de Stille week, een week vol van voorbereiding, woede, angst, verraad, slechte rechtspraak, inkeer, berouw en erbarmen is er op 9, 10, 11 en 12 april gelegenheid 's avonds om 19.30 uur bij elkaar te komen om uit de Bijbel te lezen, te zingen en stil te worden om ons voor te bereiden en te verdiepen in de stille dagen, die uiteindelijk naar het feest van het leven zullen leiden. Op Witte Donderdag vieren wij het heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag
14 april om 19.00 uur een Oecumenische viering in de Pauluskerk. Het lijdensverhaal van Jezus: de gevangenneming, de ondervraging, voor Pilatus, de veroordeling, de kruisiging, Jezus sterft. Voorgangers zijn pastor Lonneke Gunnink en ds. Günter Brandorff. Muzikale medewerking verlenen het Herenkoor Pauluskerk o.l.v. Clemens Nieuwenhuis en de cantorij Plaskerk o.l.v. Janny van der Sande.  

Stille zaterdag, Paasnacht
15 april om 21.00 uur komen wij samen voor de Paaswake. De lezing van het evangelie van de verrijzenis is het dramatische hoogtepunt van de wake, die toe leidt naar de Paasmorgen. De cantorij werkt mee. 

1e Paasdag & opgave Paasontbijt
De 1e dienst op Paasmorgen, zondag 16 april begint om 9.00 uur. Aansluitend kun je om 9.45 uur komen ontbijten in het Annahuis. Het is een goede gelegenheid om elkaar onder het genot van diverse broodjes, koffie of thee en natuurlijk een gekookt eitje te ontmoeten. Je kunt ook eerst ontbijten en daarna om 11.00 uur in de 2e dienst het Paasfeest vieren. Opgeven voor het ontbijt graag door een mail te sturen naar info@pknraalte.nl. Vermeld daarbij het aantal personen dat komt ontbijten. Opgeven graag vóór 9 april!  Deelname aan het ontbijt is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Tijdens de 2e dienst om 11.O0 uur is er kindernevendienst en kinderoppas in het Annahuis

Zomertijd
Vanaf zondag 23 april beginnen de diensten om 9.30 uur

Kidzclub
De volgende Kidzclub bijeenkomst is op vrijdag 7 april. We gaan dan aan de slag met het maken van Palmpasenstokken. 

Op zondag 9 april is het Palmpasen en traditiegetrouw vieren we dat met een optocht in de kerk. De kinderen zijn dan allemaal van harte welkom in de kerkdienst, waar we na een kort woord van welkom in de dienst naar het Annahonk gaan om de stokken verder te versieren. Aan het einde van de dienst zullen we dan in optocht terugkomen.

Brugklassers op bezoek
Deze maand komen de Havo-VWO brugklassen van het Carmel College Salland op bezoek bij de kerken in Raalte. Ze bezoeken ook onze Plaskerk en worden daar hartelijk ontvangen door Aaltje Booijink. Dit jaar is een nieuw programma opgesteld. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

• Wat verwacht je?

• Wat zie je?

• Wat betekent dit?

• Wat beleef je?

Met deze vragen willen we kinderen bewust maken van de rol die de kerk en het geloof speelt.

Koningsdag 26 en 27 april
Annahuis is oranje gekleurd deze dagen. Het is een speciaal jaar: onze koning wordt 50!

Er zijn diverse activiteiten in en rond het centrum van Raalte. En op het plein voor het Annahuis wordt weer een goede doelen markt (Ido4U) markt georganiseerd. Hier staat ook een kraam van de Kidzclub om geld in te zamelen voor het project ‘Moeders en baby’s in Afrika van St. Compassion