Nieuwsbrief maart 2017

---

Veertigdagenkalender

In de week voor de 40-dagentijd wordt er bij alle leden/gezinnen van de protestantse gemeente in Raalte een 40-dagenkalender bezorgd. Het idee is afkomstig van de landelijke PKN die in samenwerking met Kerk in Actie al jarenlang een dergelijke kalender uitgeeft. Dit jaar heeft de kalender als thema“ Sterk & Dapper ” en dat is overgenomen door een werkgroep uit Klein Salland. Naast een Bijbellezing staat er voor iedere dag iets speciaals op. Elke zondag een korte overweging, op maandag aandacht voor de collecten van Kerk in Actie. Op dinsdag vindt u naast een symbolisch bloemstuk een gedicht. Voor de woensdagen vertellen verschillende personen wat Pasen en/of de Veertigdagentijd voor hen betekent. Op donderdag is er iets speciaals voor kinderen. Iedere vrijdag is er een gebed en op zaterdag een lekker kook- of bakrecept (voor de zondag)?

Liturgisch bloemschikken tijdens de 40-dagen tijd. Kernthema is “Sta in je kracht”.

Het oecumenisch leesrooster wordt gevolgd met lezingen uit Mattheüs en Johannes. In de teksten is de berg het verbindende symbool. Een berg straalt kracht uit maar is ook een plaats van stilte, van verwondering en daar is God te ontmoeten. De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven d.m.v. 3 schijven van een boom. In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. De barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. Als basisschikking is gekozen voor het paarse doek, jute, stenen, zand en de houten schijven en iedere zondag een ander symbool of een andere bloem  n.a.v. de lezing.  Elke zondag zal de schikking worden toegelicht en de foto’s worden op de website van de kerk geplaatst.

Ontmoetingsdienst, 1e zondag van de 40-dagentijd.

Op zondag 5 maart organiseert de ontmoetingsgroep een ochtenddienst. Er is vanaf 10.15 uur eerst koffie in het Annahuis. Om 11.00 uur begint de dienst, met als thema: Iedereen op zoek, maar waarnaar? Er wordt ook aandacht besteed aan Biddag voor gewas en arbeid. De mensen van de Ontmoetingsavonden gaan samen met ds. Karolien Zwerver voor. De dienst zal iets anders verlopen dan u gewend bent. Iemand die op zoek is, stelt vaak vragen. Vragen over het geloof en zingeven komen aan bod. Zoals gebruikelijk is er een interactief gedeelte. In het Annahuis is kindernevendienst en er is ook oppasleiding aanwezig.

Geloven op maandag

Zondagmiddag 5 maart gaat Berend Bolt in de Plaskerk in gesprek met Hanneke Vrieling. Hanneke vertelt haar levensverhaal en de rol die het geloof hierin speelt. Na afloop van het gesprek kunnen we nog even napraten. Aanvang 16:00 uur.  

Zin, zout & zegen: verbinding

De EO heeft een opname gemaakt van de dienst van 8 januari jl, waarin ds. Karolien Zwerver voorging. Dit in het kader van het programma “Zin, zout & zegen”, dat op zondagavond 19 maart op Radio 5 wordt uitgezonden. Het is een dienst met als thema: verbinding. Dit is ook het thema van het gesprek. Jeroen Vermaas geeft het interview vanuit onze kerk. Over zijn betrokkenheid bij de gemeenschap en de gemeenschap bij het dorp. Het belooft een boeiend gesprek te worden, dus allemaal luisteren! De uitzending begint om 19.00 uur. 

Paasfeestje in de kerk

Voor kinderen en hun (groot)ouders organiseren we een “Paasfeestje in de kerk” op 19 maart. De Schatkoffer gaat open en ds. Karolien vertelt daaruit het Paasverhaal. We praten er samen nog even over door en daarna gaat iedereen aan de slag. Je kunt een wedstrijdje doen, verven en timmeren en nog veel meer. Leuk om samen met je ouders en vriendjes te doen! Daarna drinken we samen wat en sluiten we af met ds. Karolien. We beginnen om 11:00 uur en eindigen zo rond 12:00 uur in het Annahuis. Leuk als je komt!  Saskia van Lenthe en ds. Karolien Zwerver 

          Pastorale thema-avond

Op donderdag 23 maart wordt er een pastorale avond gehouden met als thema ”Hart en ziel gebroken: verstoten ouders”. De verhouding tussen de generaties is bij de meeste mensen goed en harmonieus. Maar een bepaalde gebeurtenis kan de relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen blijvend verstoren of zelfs verbreken. Aan de hand van 4, op Bijbelse teksten gebaseerde thema’s, gaan de deelnemers, onder leiding van ds. Günter Brandorff, samen nadenken en praten. De avond vindt plaats in het Annahuis en start om 20.00 uur. Opgeven kan tot uiterlijk 10 maart via de website of bij Janny Bolt, tel. 353350 of per e-mail: jannyvankampen@bolt.tk. Meer informatie vindt u op de website van onze kerk onder het kopje APP 2016-2017.

Ouderenmiddag

Op donderdagmiddag 30 maart is er in het Annahuis een ouderenmiddag onder leiding van ds. Karolien Zwerver. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen nog een uitnodigingsbrief met nadere informatie toegestuurd. Aanvang 14:00 uur.

Vanuit de jeugdclubs : Kidzclub

Op 17 maart organiseert de kidzclub een actieavond voor het kerkbrede spaardoel van Compassion. Tijdens de koffie op 5 maart vertellen we meer hierover!

Geert Grootepad

Er is weer een wandeling op zaterdag 11 maart. In het kader van onze samenwerking Klein Salland zijn er de afgelopen twee jaar al enkele stukken gelopen  van dit Geert Grootepad, een tocht van Deventer naar Zwolle. De tocht gaat nu van Zwolle  Zuid via het Engelse werk naar het station in Zwolle. Een afstand van zo’n 12 kilometer. We starten vroeg, om 8.45 uur in ’t Langhuus in Wijhe met een kop koffie en luisteren naar een verhaal. Daarna reizen we met de bus naar Zwolle Zuid, het beginpunt van de wandeling.  Aanmelding: Ds. Martje Veenstra-Oving, tel. 0570-545842 of per e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

Veranderdagen

De kerken van Klein Salland doen dit jaar weer mee aan de Veranderdagen van de Stichting Present in de veertigdagentijd. Present slaat een brug tussen mensen die iets te delen hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Je kunt je individueel, maar ook als groep aanmelden voor een sociaal b.v. wandelen met bewoners van een zorgcentrum, spelletjes doen, bloemschikken of koekjes bakken of een praktisch b.v. schilderen/behangen, tuinieren, opruimen/schoonmaken project. Aanmelden voor de 1e Veranderdag op zaterdag 25 maart kan tot 26 februari. De 2e is op zaterdag 8 april en daarvoor kun je je aanmelden tot 12 maart. In de kerk/het Annahuis liggen aanmeldingsformulieren en er staat een doos/bus om de formulieren in te doen. Ook via onze website kun je je aanmelden hiervoor. Via Present krijg je te horen waar je aan de slag mag en eventueel met wie, als je je individueel opgeeft. Aanmelding kan ook direct bij Present:

 www.stichtingpresent.nl/deventer/veranderdagen