Nieuwsbrief december 2016

De periode van Advent
Advent is een tijd van verwachting, van inkeer. In de kerk wordt er steeds een passende bloemschikking gemaakt. Vanuit het thema ‘Vertrouwen’ is er een basisschikking. Op het paarse (de kleur van advent is paars) kleed staat een driehoek, de symboliek van geloof, hoop en liefde plus per zondag steeds een ander,  passend bij de betreffende bijbellezing, element. En natuurlijk komt er iedere  zondag een kaars bij.
De foto’s met een korte toelichting kunt u elke zondag vinden op de website van de kerk.  De thema’s van advent zijn:

1e advent            Kom, wees waakzaam, wij verwachten het Kind!
2e advent            We staan stil bij eigenzinnige vrouwen, die een belangrijke rol spelen in de verhalen van kerst
3e advent            Avondmaalsviering
4e advent            het Kind van God staat centraal

Ouderenmiddag
Voor gemeenteleden van 75-plus is er op woensdagmiddag 14 december de jaarlijkse kerstviering, met o.a. samenzang en een kerstverhaal in het Annahuis. Ds. Günter Brandorff leidt de middag en de cantorij zingt voor en met ons.  N.B. Ook jongere partners en huisgenoten zijn natuurlijk hartelijk welkom!  Aanvang 14:00 uur

Openstelling Plaskerk tijdens koopzondag 18 december
Net als vorig jaar opent dan ook de Plaskerk van 13.30 tot 17.00 uur haar deuren. Zo kort voor Kerst is het natuurlijk geweldig dat de kerk dan open is. Kom en nodig ook anderen uit om op deze zondagmiddag te genieten van een ‘gratis Kerstarrangement’e te voegen.

Kerstviering KansPlus, zondag 18 december
KansPlus is een organisatie van en voor ouders van mensen met een verstandelijke beperking.  Het thema  van de kerstviering, dit jaar in zaal Zwakenberg in Raalte, is: ‘Er is altijd plaats in de herberg’. O.l.v. Annette Kiekebosch wordt een kerstspel opgevoerd. Medewerking verlenen verder De Melodies  o.l.v Willie Jansman, ds. Günter Brandorff en koorleden van Inspiration uit Broekland.  Aanvang: 14.00 uur.

Kidzclub
De laatste kidzclub van dit jaar is op 16 december. Net als vorig jaar gaan we dan weer kerstbakjes maken en deze uitdelen aan ouderen die wonen in een verzorgingstehuis.

Kerstamenzangavond, zondag 18 december
Het orgelfonds van de Plaskerk organiseert voor de negende keer een kerstsamenzangavond in de Plaskerk. Onze eigen organist Klaas Bos bespeelt het orgel. Er wordt veel samen gezongen, maar u kunt ook genieten van de prachtige stem van de jonge zangeres Yosina Roemajouw uit Olst. Verder werkt een koperkwartet uit Raalte en de organiste Miranda Temmink mee om er een mooie avond van te maken. De samenkomst wordt geleid door ds. Günter Brandorff. De collecte is bestemd voor de restauratie van de fresco’s. Aanvang 19:30 uur

Kerstavond, zaterdag 24 december

Deze avond zijn er 3 vieringen:

Kinderkerstviering
Een kerstfeestje met als thema: “God draait alles om”. De voorbereidingen voor het kinderkerstfeest starten om 16.30 uur. Om 17.45 uur gaan wij met elkaar iets lekkers, dat helemaal bij het thema past, eten. In de viering, die om 18.30 uur begint, komen wij door het verhaal van Jozef en Maria te vertellen langs de verschillende gemaakte dingen. Daarnaast zingen wij een aantal kerstliedjes en kijken wie er in de stal op bezoek komen. “Kom je op mijn kerstfeestje? Samen gaan wij ontdekken wat God allemaal omdraait!” Onze jeugdwerker Jantine Groenewold heeft de leiding. Ds. Günter Brandorff gaat haar assisteren.

Gezinsviering
De eerste kerstavondviering begint om  20.15 uur en is met medewerking van de cantorij. We lezen het kerstevangelie uit Lucas en staan stil bij de verschillende personen in het verhaal. Zijn ze echt zo anders, zo in balans? Of kijken we niet goed? Ds. Karolien Zwerver gaat voor. Gerhard van Toly bespeelt het orgel.

Jongerenviering
Om 22.00 uur start de tweede viering, ook geleid door ds. Karolien Zwerver, met als thema “Ken je klassiekers!”. Een afwisselende dienst rondom het klassieke kerstverhaal uit de Bijbel. Een dienst met klassieke samenzang, begeleid door een koperquintet van “Ons Genoegen” uit Heino. En een dienst met (bekende) gospels gezongen door “Freedom”. Wij verkennen samen aan de hand van video en verdieping wat de betekenis van de geboorte van Jezus is voor jou, de wereld, ….Na de dienst is er chocolademelk en kerstmuziek op het plein.

Informatie over de overige vieringen zijn te vinden in het kerkblad.

---