Nieuwsbrief augustus

---

Bottermarkt
Dit jaar is er een samenwerking met de Bottermarkt opgepakt. De Bottermarkt maakt al jaren gebruik van het terras tussen de Plaskerk en het Annahuis. De markt trekt veel bezoekers. Er is een gecombineerde tafelfolder gemaakt, waar zowel iets over de Bottermarkt als over de Plaskerk wordt verteld. 

De Plaskerk is gedurende de Bottermarkt geopend voor bezoek. Sietske Koekkoek en Henk Pothof zijn aanwezig om bezoekers over de Plaskerk  te vertellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een informatieboekje dat door het secretariaat is geactualiseerd.

Stöppelhaene 

Openingstijden Plaskerk
Ook tijdens Stöppelhaene is de Plaskerk open voor publiek. Het is de bedoeling dat tijdens de openingstijden iemand vanuit onze gemeente aanwezig is. Hiervoor kunnen we al jaren rekenen op een vaste groep vrijwilligers, maar we kunnen nog wel wat extra mensen gebruiken. Kun je op één van de dagen zo’n 2 uurtjes tijd vrijmaken hiervoor, geef je dan op via info@pknraalte.nl . De kerk is open van ’s ochtends 10 uur tot ’s avonds 19 uur (za en zo tot 18 en 17 uur).

Oud Raalte & De vier jaargetijden
De vier jaargetijden is dit jaar het thema. Dit jaar zijn tijdens Stöppelhaene in het koorgedeelte van de Plaskerk voor de derde keer kleurrijke panelen te bewonderen, gemaakt door een groep vrijwilligers van de protestantse gemeente in Raalte. Een enthousiaste groep dames is al sinds half mei aan de slag gegaan om tot een mooi resultaat te komen. De panelen zijn, met een soort van glas in lood techniek, ontstaan door vele kleine stukjes vliegerpapier op een neutrale ondergrond naast en of gedeeltelijk over elkaar te plakken. Het geheel heeft een afmeting van vier bij drie meter en in combinatie met dag- of kunstlicht geeft dit een bijzonder feeëriek effect.  Het wordt erg mooi dus kom allemaal een kijkje nemen!

Het thema de vier jaargetijden is voor een andere groep vrijwilligers  aanleiding geweest om in de Plaskerk tegelijk de perioden van het kerkelijk jaar tot uitdrukking te brengen in de vorm van symbolisch bloemschikken. Een deel van de antependia, die tijdens vieringen aan de kansel en onder de toren hangen, worden hierin opgenomen.

De volgende kerkelijke perioden zullen herkenbaar zijn: Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Maar ook wordt verbeelding gegeven aan momenten als Doop, Dankdag en de Laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Bij elkaar belooft het een bijzondere presentatie en een kleurrijk geheel te worden.

De expositie over oud Raalte wordt verzorgd oor de Historische Vereniging Raalte. Foto’s en gebruiksvoorwerpen van Raalte in vroegere tijden sieren de Plaskerk – het oudste gebouw van Raalte – tijdens Stöppelhaene. De expo wordt compleet met de presentatie van historische kleding. Ook zij werken met de vier jaargetijden  en laten zien wat de gebruiken door het jaar heen waren, zoals zien hoe de oogst verwerkt werd, huisvlijt en hoe er vroeger werd geslacht. 

Middag pauzediensten
Elke middag is er een pauzedienst van 12.00 – 12.30 uur.  Hier komt het thema ‘de vier jaargetijden’ ook aan de orde. Verschillende voorgangers lichten het thema toe.

Vernieuwd terras
Dit jaar is het terras vernieuwd: de plek is gewijzigd. Het terras ligt nu tegen de Plaskerk aan en niet meer tegen het Annahuis. Voordeel hiervan is dat we meer kunnen genieten van de zon. Aaltje Booijink zorgt met een groep vrijwilligers dat het terras wordt ingericht en er voldoende mensen voor de bediening zijn.

Oecumenische viering
Traditiegetrouw wordt Stöppelhaene afgesloten met een oecumenische viering in de Sallandse Herberg. Ds. Karolien Zwerver gaat deze dienst voor, samen met pastor Lonneke Gunnink. De dienst begint om 10 uur.

Oogstgave 2016 (WOR)
De oogstgave is dit jaar bestemd voor Burkina Faso. Dit gebied geldt als één van de aller armste landen op aarde. Op het schrale zand van dit Sahelland is overleven een alledaagse strijd. Met het beoogde project wordt een vrouwengroep de kans gegeven de voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van 40 huishoudens voorgoed te verbeteren. Het landbouwproject focust zich op 2 hectare landbouwgrond in het dorp Tikato. De groenteteelt zal geïntroduceerd worden om over meer voedseldiversiteit te kunnen beschikken. Deze groenten worden buiten het regenseizoen verbouwd, waardoor er gedurende het jaar minder voedseltekorten optreden. 

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op rekeningnummer NL45 RABO 0142 96 71 57 o.v.v. ‘oogstgave 2016’. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Startzondag 11 september: Wij zijn springlevend!

Wat kun je allemaal verwachten? Om 09.30 uur starten we met een feestelijke dienst om onze Heer te danken, nieuwe ambtsdragers te bevestigen, met de jarige kerk terug te kijken maar vooral vooruit te kijken! Aansluitend is er koffie, thee of ranja met wat lekkers (zie oproep). Dan is het tijd de benen te strekken. We blijven daarbij rond de Plaskerk en er is voor jong en oud wat te doen. Er zijn verschillende onderdelen maar het belangrijkste is… samen maken, samen doen, samen plezier maken en samen springlevend zijn!

Daarna is het tijd voor een hapje en drankje en tegen 14 uur sluiten we de startzondag af. Voel je van harte uitgenodigd om te komen, om half 10 of 11 uur, tijd maakt niet uit, je bent van harte welkom!

Oproep!!
Voor een succesvolle startzondag hebben we nog wel wat hulp nodig, daarom hier enkele oproepen

1. Foto’s gezocht
Het lijkt ons leuk om met foto's terug te blikken op de afgelopen 10 jaar Protestantse kerk. Heb je leuke foto's lever ze dan aan via mail: info@pknraalte.nl   of in een envelop met je naam en adres in de brievenbus van het Annahuis.

2. Taartenbuffet
Wie heeft zin en tijd om een lekkere taart voor bij de koffie te bakken? Graag even aanmelden bij Corry Visser, tel: 357899 of via mail corry.visser60@hotmail.com.

3. Hapjes
De startzondag wordt gezamenlijk afgesloten onder genot van een hapje en drankje. Hierbij de oproep om (hartige) hapjes te maken voor bij de drankjes. Graag even aanmelden bij Corry Visser, tel: 357899 of via mail corry.visser60@hotmail.com.

---