Nieuwsbrief mei

---

Zondag 1 mei
As zondag gaat niet ds. Marsman uit Deventer, maar ds. Sjouke Bruining voor! Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis. Een mooie gelegenheid om Sjouke nog even te ontmoeten!

Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei
Er is dan geen dienst in de Plaskerk.

Kleinsallandse Kerkendag!
De tweede Kleinsallandse Kerkendag op zaterdag 23 april in Wesepe is een groot succes geworden! De opkomst was heel goed. De Nicolaaskerk zat bomvol tijdens de opening van deze bijzondere dag, met als thema ‘Klein Salland in een grote wereld’. Alle workshops waren goed bezet. Er werd gewandeld, gezongen, gedanst, geknutseld, toneel gespeeld, gekookt, gesport en geluisterd. Kortom: voor elk wat wils. Het was gemoedelijk, er werd gezellig samengewerkt, gepraat en gelachen. De sfeer was super! Een dag om met plezier op terug te kijken en ook eentje om met vertrouwen aan de gezamenlijke toekomst te blijven werken!
Op de website (www.pknraalte.nl) kunt u een uitgebreid verslag lezen.

Alzheimer café

Woensdag 10 mei a.s. staat het Alzheimer café in het teken van mantelzorg. Janneke Harmsen vertelt over haar boek  “Dan wappert mijn hart naar je toe”. Wellicht heeft u als mantelzorger belangstelling voor deze bijeenkomst, van harte welkom!

Pinksterfeest
Op zondag 15 mei vieren we Pinksteren. Het is het feest van de Geest van God die aan jou en mij gegeven is. Tot kracht om je leven te leven. God heeft ideeën over hoe dat leven er uitziet. Dat lezen we in Galaten 5:22. Je ziet het aan de vruchten van de Geest. Die willen van jou een mooier mens maken!  Het wordt een vrolijke zangdienst met daarin ook prachtige muziek Yosina (9) en haar vader Decky Roemajauw uit Olst

We gaan deze ochtend op ontdekkingstocht.  Naar de Geest van God, naar de vruchten van de Geest, naar de Geest in jouw leven! We zeggen dat deze Pinksterdag de geboortedag van de kerk is. Een kerk waar de Geest waait en bezield. Waar het leven gevierd wordt en Geestkracht mensen opricht. Deze dag groeten de kerken van Raalte-Broekland elkaar met een Pinkstergroet

 Kliederkerk

Na het succes op de kerkendag gaan we door met Kliederkerk! Qua thema hebben we Pinksteren nog niet helemaal uitgewerkt, daar gaan we nu nóg dieper op in!! Deze keer op zondag 22 mei van 15u tot 17u. We sluiten af met een kleine maaltijd.  
Helaas kunnen we niet in het Annahuis terecht. We kijken nu verder naar de andere kerkelijke centra in Klein Salland om ons onderkomen te vinden. We maken een appgroep, mailinglijst en posters om iedereen op tijd op de hoogte te brengen van de juiste locatie! Zorg dat we ook jou bereiken!! Mail jantine@in-verbinding.eu, bel of app 06 44524281!

 Hebben jij of je kind(eren) last van allergieën, laat het ons even weten. We kunnen in overleg overal rekening mee houden! 

Ontmoetingsbijeenkomst
Op zondag 22 mei a.s. is er weer een ontmoetingsbijeenkomst. Het thema is: MASKERS AF

We gaan met elkaar in gesprek over kwetsbaarheid. Durf jij je masker af te zetten en heeft dat eigenlijk wel zin? Want wat gebeurt er eigenlijk als je je kwetsbaar opstelt?  God kent ons zoals we zijn, we zijn voor God goed genoeg. Voor God hoeven we geen masker te dragen. Wat doet dit met ons? Dit zij  een aantal vragen waar we mee aan de slag gaan. Iedereen is van harte welkom!
Vanaf 18.45 staat de koffie en thee klaar en we beginnen om 19.00 uur.

Film Job (Hiob)
Op woensdagavond 25 mei zal de Parochie Heilig Kruis in samenwerking met de Plaskerk de film Hiob in het Annahuis vertonen. Deze film, gemaakt door Laurens Umans, leider van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, duurt ongeveer een uur. Hij kreeg als ondertitel mee: ‘Job, gezien door de ogen van de allerarmsten’. Na de film zal er een nabespreking zijn o.l.v. Laurens Umans zelf.

Het eerste gedeelte van de film toont een gesprek tussen Job en vier van zijn vrienden, zoals we dat kennen uit het bijbelverhaal. In het tweede gedeelte van de film is Job geheel aan zichzelf overgelaten. Overmand door verdriet dwaalt hij door het land en komt terecht in een stad van vandaag. We zien wat een man als Job, beroofd van al wat hij liefhad, zou kunnen overkomen als hij in deze tijd had geleefd.
Mocht u meer willen weten over de Joseph Wresinski Cultuur Stichting: www.wresinskicultuur.nl.  De film begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt vertoond in de filmzaal van het Het Annahuis.
Entrée: € 6,00. Vooraf graag aanmelden bij: barmhartig@parochieheiligkruis.nl

Kidzclub mei
In mei sluiten we dit seizoen van de kidzclub alweer af. We gaan met de jeugd op vrijdag 20 mei zwemmen in De Scheg te Deventer.

SamenLoop voor Hoop
In Raalte vindt dit jaar een 24-uurs-wandelestafette plaats in het kader van de actie: SamenLoop voor Hoop. Van zaterdag 28 mei om 14.00 uur tot zondag 29 mei om 14.00 uur wandelen teams in estafetteverband om hun solidariteit met (ex)-kankerpatiënten te tonen en het leven te vieren. Het is geen wedstrijd, maar een wandelestafette waarbij teamleden uit een wandelteam elkaar afwisselen. Het is goed om op deze manier mee te vechten tegen kanker. Veel deelnemers hebben of hadden iemand met kanker in hun naaste omgeving en door mee te doen, toont men solidariteit en het kan helpen bij het verwerken van het rouwproces. Het evenement vindt plaats op het Sportpark Ramele (CRT Raalte). Wil je er meer over weten kijk dan op de website www.samenloopvoorhoop.nl/raalte.

Loopt je niet mee, kom dan in ieder geval kijken en moedig de teams aan. De deelnemers, waaronder het Team Plaskerk zullen uw komst zeker waarderen.

---