Nieuwsbrief Maart 2016

---

Bingo

Op woensdag 2 maart de jaarlijkse bingo. Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. Het valt weer in de voorjaarsvakantie, dus ook leuk om kinderen of kleinkinderen mee te nemen. De opbrengst is bestemd voor Manguezal een diaconaal project in Brazilië en voor het onderhoud van de fresco’s van de Plaskerk. Zin in een gezellige avond? Kom dan om 19.30 uur naar het Annahuis, we beginnen om 20.00 uur.

Ontmoetingsdienst

Zondag 6 maart is er ’s avonds om 19.00 uur een ontmoetingsdienst in het Annahuis. Deze keer is het thema “Maakt succes gelukkig?” Wat is succes en maakt het je gelukkig of juist ongelukkig? Mariëlle en André Booijink zingen liederen die mooi aansluiten bij dit thema. Vanaf 18.45 uur staat de koffie/thee voor jullie klaar.

Paasgroetenactie 2016

Na afloop van de dienst van 13 maart deelt de werkgroep ZWO Paasgroet-kaarten uit. Het zijn dubbele kaarten, die gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Op de bovenste kaart kun je een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en alleen je naam, want anders is het geen hartelijke groet, vermelden. Je adresgegevens mag je niet op de kaart schrijven. De onderste kaart is geen Paasgroet maar een bloemenkaart, waarop u niets moet schrijven. De gedetineerde kan op elk moment van het jaar deze kaart zelf versturen. Wel is het fijn als je daar alvast een postzegel op plakt. Omdat het dubbele kaarten zijn, verzend je ze in een envelop met postzegel. Het is de bedoeling dat je de kaarten zo snel mogelijk op de post doet! Doe jij ook mee?

 

Veranderdagen

Zaterdag 19 maart is de tweede dag, waarop diverse activiteiten van de stichting Present/Veranderdagen worden georganiseerd. Als gemeenteleden van Klein Salland hebben wij ons voor dit goede doel van ‘Kerk in Actie’ in samenwerking met stichting ‘Present’ kunnen aanmelden. Present biedt de mogelijkheid om in de 40-dagentijd aan de slag te gaan bij de kwetsbare medemens. Welke activiteiten waar worden georganiseerd is nu nog niet bekend.

Kidzclub maart

De volgende Kidzclub bijeenkomst is op vrijdag 18 maart. We gaan dan aan de slag met het maken van Palmpasenstokken. Op zondag 20 maart is het Palmpasen en traditiegetrouw vieren we dat met een optocht in de kerk. De kinderen zijn dan allemaal van harte welkom in de kerkdienst, waar we na een kort woord van welkom in de dienst naar het Annahonk gaan om de stokken verder te versieren. Aan het einde van de dienst zullen we dan in optocht terugkomen.

Muzikale vertelling 40-dagentijd

Op zondagavond 20 maart is in de Plaskerk de unieke muzikale vertelling ‘Want alzo lief….’ De 40-dagentijd heeft vele muzikanten en componisten geïnspireerd tot het maken van prachtige muziek. Gospelkoor TODA uit Rijssen brengt met ‘Want alzo lief….’ een ingetogen themaconcert, begeleid door orgel en de eigen band in akoestische setting. Een ‘muzikale wandeling’ door de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde. Een verhaal over verraad en opoffering, radeloosheid en hoop, haat en liefde, eenzaamheid en verbinding. Een verhaal waar iedereen zich in kan herkennen. Willen jullie de voorstelling ook onder de aandacht brengen van buren, familie en vrienden? Aanvang om 19.00 uur. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

Goede week

Avondgebeden

Van maandag 21 tot en met donderdag 24 maart zijn er avondgebeden in onze kerk. Ze beginnen telkens om 19:30 uur. Een kort moment van bezinning. Op Witte donderdag vieren we het avondmaal.

Goede vrijdag

Op 25 maart, is er een oecumenische viering in de Plaskerk. De Cantorij en het Herenkoor van de Pauluskerk verlenen hun medewerking. We lezen het evangelie van Johannes en staan stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het is een dag van verstilling, van verlatenheid, van rouw. In de sobere viering gaan pastor Harry Bloo en ds. Karolien Zwerver voor. De viering begint om 19:00 uur.

Paaswake

Zaterdag 26 maart vieren we de paaswake. We waken in de nacht en leven toe naar het feest van Licht en Leven. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht om ons elke viering te herinneren aan het licht van Christus. In deze nacht waarin wij de dood en opstanding van Christus vieren, ons geloof belijden en wij onze doop gedenken. U kunt bij dit gedenken een waterkruisje als een klein gebaar met grote betekenis ontvangen. Zo mag je kracht ontvangen om je leven te leven. De cantorij werkt mee aan deze viering. De viering begint om 21.00 uur.

Paasontbijt

Allemaal van harte welkom op ons Paasontbijt op eerste Paasdag ‘s ochtends vanaf 9.45 uur in het Annahuis. Onder het genot van diverse broodjes, koffie of thee en natuurlijk een gekookt eitje kunnen wij, jong en oud, elkaar ontmoeten. De 1e dienst op deze Paasmorgen begint om 9.00 uur. Aansluitend kun je komen ontbijten. Je kunt ook eerst ontbijten en daarna om 11.00 uur in de 2e dienst het Paasfeest vieren.

Wij willen wel graag weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. Je kunt je opgeven via deze link. Wel graag vóór 22 maart !! 

Kom jij ook naar de Klein-Sallandse Kerkendag?

 

Op zaterdag 23 april van 09.30 uur tot 13.45 uur rond de Nicolaaskerk in Wesepe.

Maak een keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van workshops en laat je verrassen op een leuke, gezellige ochtend! In het kerkblad van maart vind je het aanmeldformulier en informatie over de workshops. Ook liggen er aanmeldformulieren in het Annahuis en in de kerk en is het formulier via de website te downloaden. Wil je het aanmeldformulier vóór 11 april 2016 inleveren? Dit kan in het Annahuis en in de kerk. Of per mail: kleinsalland@gmail.com

Om de onkosten van deze kerkendag te dekken, stellen we een vrije gift zeer op prijs.

Wie de kerk op handen draagt, mag deze Kerkendag niet missen!

 NB: Ds. Karolien Zwerver heeft vakantie van 28 februari tot en met 6 maart.

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan! Je kunt je hier aanmelden door je mail gegevens in te vullen.

---