Nieuwsbrief januari 2016

---

 

Nieuwjaarsdienst/receptie 

Wat is er mooier dan het nieuwe jaar met elkaar te beginnen en te ontmoeten. Op 3 januari gaan ds. Zwerver en ds. Brandorff voor in de nieuwjaarsviering. Het wordt een viering met verrassingen. Om 10.00 uur staat de koffie/thee met oliebollen klaar in het Annahuis. Om 10.30 uur zal de dienst beginnen in de Plaskerk en na de dienst heffen we het glas op het nieuwe jaar!

Pelgrimeren Geert Grootepad

De voorgangers van Klein Salland nodigen jou uit om samen met hen op zaterdag 9 januari de wandelschoenen aan te trekken om de vierde etappe van het Geert Grootepad te lopen. Deze tocht, in het voetspoor van de moderne devotie, loopt van Deventer naar Zwolle.  Het doel van het pelgrimeren is vooral een gelegenheid om samen wat te doen en elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders! Dit deel van de tocht gaat van  Wijhe naar Windesheim. De start is omstreeks 9.00 uur in ‘t Langhuus in Wijhe met koffie en een bezinningsmoment. Aanmelding bij ds. Martje Veenstra uit Wijhe. Kosten: reiskosten bus of auto en koffie.

Benefietdiner R4R

Eens in de twee jaar gaat een groep jongeren vanuit Raalte naar Roemenië om de mensen daar te helpen hun leven op te bouwen. Wil je een keer een goede daad combineren met lekker eten dan ben je 9 januari van harte welkom in de Sallandshoeve in Nieuw Heeten voor het ‘Benefiet diner Raalte4Romania’. Het wordt  een 3 gangen diner met tussen de gangen door entertainment met muziek en andere optredens. De kosten voor dit overheerlijke diner bedragen €29,95, waarvan de helft is voor R4R. 

Actie Kerkbalans 2016

In de periode vrijdag 15 t/m vrijdag 29 januari 2016 worden alle gemeenteleden door  de teamondersteuners bezocht om de informatie, die bij de actie hoort, te bezorgen. De Plaskerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten bij de hoogte-, en dieptepunten van het leven, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans. Lees t.z.t. meer nieuws over deze actie op www.pknraalte.nl

Week van gebed voor de eenheid van 17 tot 24 januari 2016 Raad van Kerken

Op 24 januari organiseert de Raad van Kerken een viering van gebed voor de eenheid. Deze liturgie is door een werkgroep uit Letland voorbereid. De gedachte van de mensen uit Letland is: “Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging kracht.” Laten we daarom samen komen, elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Zo kunnen we komen tot dat waar de Letten ons toe oproepen: Samen Gods grote daden verkondigen. Deze Oecumenische viering met als thema “Het woord is aan jou” wordt geleid door pastoor Verweij en vindt plaats op zondag 24 januari om 19.00 uur in de Plaskerk. FREEDOM  zingt en dhr. Klaas Bos bespeelt het orgel. Na afloop staat er koffie/thee klaar in het Annahuis. Voel je welkom!

Thema-avond ‘Recht op zinvol leven’

Op donderdag 21 januari is er een thema-avond in het Annahuis met als onderwerp: ‘Recht op zinvol leven’. Waar hebben wij wat over te zeggen? Wat is leven, zinvol leven? Wat maakt het leven de moeite waard? Wat gebeurt er als die dingen die het leven zinvol maken, wegvallen? Een tweegesprek tussen pastor Godelieve Pieper, werkzaam op de Hartkamp, en ds. Karolien Zwerver, waarbij we graag uw inbreng horen. Aanvang is 20.00 uur. Graag (alsnog) vooraf opgeven via deze link of bij Karolien Zwerver, tel. 854282 

Kerkcafé

Eindelijk is er weer een kerkcafé. Op vrijdag 29 januari ben je van harte welkom om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en gezellig te praten. Deze keer belooft het kerk-café een knotsgekke avond te worden. Het is een café voor alle leeftijden. Kom je ook? Vanaf 20.30 uur is het kerkcafé in het Annahuis geopend. De koffie is gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening.

---