Kerst nieuwsbrief

---

Op de koopzondag  20 december 2015 zo vlak voor het belangrijke kerkelijk feest als Kerstmis mag de kerk haar deuren niet gesloten houden. ’s Middags is de Plaskerk van 13.00 tot 17.00 uur geopend en kan men genieten van ons ‘gratis Kerstarrangement’

Kinderen kunnen die middag knutselen en zich laten schminken. Muziekschool Salland zal met kinderen interactief bezig zijn met muziek  en er zijn  live optredens van het koor Freedom uit Raalte. Er is ruimte om een kaars aan te steken en in de grote kerstboom kunnen wensen worden opgehangen. Op een doorlopende beamer presentatie kan men het programma voor deze middag volgen. Er is gratis koffie. Buiten wordt een kerststal met echte schapen ingericht en bij de deur wordt je van harte welkom geheten.

’s Avonds bent u welkom bij de door het orgelfonds georganiseerde Kerstsamenzangdienst in de Plaskerk. Klaas Bos bespeelt het orgel. De speciale gast Jan Bauke Zijlstra laat op een zelfgemaakt draaiorgel een aantal mooie liederen horen. Jan Bauke laat ons ook genieten van zijn trompetmuziek. Ds. Günter Brandorff leidt deze dienst en vertelt zelf het kerstverhaal in drie delen.  De dienst begint om 19.30 uur.

Donderdag 24 December 

Kom je naar de stal? Er is heel veel te zien en te spelen...!
Van 11.00 uur tot 12.00 uur in de Plaskerk. Voor kinderen van 0-6 jaar, er is limonade, koffie en wat lekkers.

Om 18:30 uur: Musical "het kerstcliché" bij het kinderkerstfeest

De kerstmusical wordt uitgevoerd door de theatergroep o.l.v. Marije Beijer van de Muziekschool Salland. Een viering voor jong en oud om samen als gezin van te genieten.

De kerstavonddienst van 20.15 uur is een traditionele gezinsdienst. Ds Günter Brandorff gaat voor. De cantorij verleent medewerking.
“Wees niet bang,want er is licht in het duister”. 

De kerknachtdienst om 22.00 uur in de Plaskerk staat in het thema van “Ontmoeten”. Tijdens deze dienst staan we stil bij het leed in de wereld. De collecte die gehouden wordt, is bestemd voor de vluchtelingen. Maar bovenal gaan we de geboorte van Jezus op een uitbundige en zeer bijzondere manier vieren! Freedom zal ons in deze ontmoetingsdienst muzikaal begeleiden. Vier jij met ons mee?

Eerste Kerstdag.

Op 1e Kerstdag gaat Ds. Karolien Zwerver voor. Wij gaan samen kerstliederen zingen en luisteren naar woorden uit het evangelie van Johannes 1. Een klassieke lezing voor deze dag, met telkens weer de uitdaging hem uit te leggen naar nu. Johannes gebruikt veel woorden en veel beelden, maar wat wordt er nu eigenlijk bedoeld? Wij verwelkomen een lector uit Olst in ons midden. 

Licht voor 2016

31 december sluiten we het jaar af met een dienst in de kerk. We ontsteken zeven kaarsen. Licht voor het afgelopen en het komend jaar. We kijken terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de wereld, in ons dorp en in het eigen leven en doen kracht op voor het nieuwe jaar. Welkom! We beginnen  om 19:30uur.

Nieuwjaarsviering

Op 3 januarivieren wij onze Nieuwjaarsdienst. Onze beide voorgangers ds. Zwerver en ds. Brandorff gaan voor. Het wordt een dienst met verrassingen. Om 10.00 uur staat de koffie/thee met oliebollen klaar in het Annahuis. Om 10.30 uur zal de dienst beginnen in de Plaskerk en na de dienst heffen we het glas op het nieuwe jaar!

Een mooie kerstgedachte….ondersteun een goed doel!

Dit jaar is de opbrengst van de oogstgave tijdens Stöppelhaene gegaan naar de Stichting Havonos voor hulp in Noord oost Sri Lanka. Nu maakt de stichting kans op een projectondersteuning vanuit Wilde Ganzen. Hiervoor zijn wel stemmen nodig! Ga naar:  www.havonos.nl en zie hoe jij je stem kunt uitbrengen op Havanos.

Raalte for Roemenie houdt een benefietdiner op 9 januari om 18.00 uur Meer informatie  en aanmelden via:  www.raalteforromania.nl/diner

WIJ WENSEN JULLIE HELE FIJNE KERSTDAGEN EN LIEFDEVOL EN VREDIG 2016 TOE!

---

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.