---

Nieuwsbrief December 2015

De brugklassers van HAVO en VWO komen in week 49 en 50 een bezoekje brengen aan de Plaskerk en aan de Heilige Kruisverheffing. Zij krijgen een vragenformulier en kunnen de antwoorden in de kerk vinden. Deze zijn door ons uitgewerkt. Thuis maken zij hier een werkstuk van. Een mooie manier om hen te laten zien en beleven hoe een kerkgebouw eruit ziet maar ook wat het betekent om vanuit het Christendom te leven. 

Op de dag na het Sinterklaasfeest gaat het in de dienst van zondag 6 december ook nog over de goedheiligman.

Ds. Karolien Zwerver vertelt over hem en staat stil bij de vraag wat deze heilige ons laat zien van God. Mariëlle Booijink zal deze dienst muzikaal begeleiden. Na de dienst staat de koffie, thee, limonade met pepernoten en speculaas weer in het Annahuis voor ons klaar. 

Woensdagmiddag 16 december is de jaarlijkse advent- en kersviering voor ouderen in het Annahuis. Ds. Günther Brandorff en de cantorij verlenen hun medewerking. Wij zingen samen en luisteren naar kerstgedichten en een mooi kerstverhaal. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen ook een persoonlijke uitnodiging. Van harte welkom in het Annahuis om deze gezellige middag mee te beleven. Wij beginnen om 14.00 uur.

De laatste kidzclubavond van dit jaar is op vrijdag 11 december. 

Deze avond gaan we kerstbakjes maken. De bakjes zijn bestemd voor ouderen die wonen op de Hartkamp. Voor het brengen van de bakjes plannen we nog even een apart moment. Om voldoende en leuke bakjes te kunnen maken, vragen we uw en jullie medewerking. Heb je nog bakjes, groen en/of leuke spulletjes voor het kerstbakje liggen, dan zouden we dat graag willen gebruiken. Ook zou het fijn zijn wanneer er een paar (extra) creatieve gemeenteleden een handje willen helpen deze avond. We starten om 19.00 uur in het Annahuis en ronden de avond om 20.30 uur weer af. Voor spulletjes en/of hulp, graag even een berichtje naar Gerria Toeter, axger24@home.nl of 0572-354000.

De “Girlsclub” komt op zondag 13 december bij elkaar om samen Sinter/Kerst en Nieuw  in het Annahuis te vieren. Maandag 21 december, in de kerstvakantie, gaan de meiden lekker shoppen samen met Agnes Reesink.

Op donderdagmorgen 17 december wordt de grote kerstboom in de kerk gezet en versierd. Vind  je het leuk om hierbij een handje te helpen? Kom dan om 09.00 uur naar de Plaskerk. 

Zondagmiddag 20 december is de Plaskerk open tijdens koopzondag.               

Wij bieden jullie een gratis kerstarrangement. We presenteren ons als Protestantse Gemeente Raalte! Buiten staat een kerststal. Je kunt een wens in de kerstboom hangen of een kaarsje opsteken. Voor de kinderen zijn er knutselwerkjes en je kunt je laten schminken. Muziekschool Salland is er ook. (zij verzorgen de kerstmusical op kerstavond voor ons.) Freedom zingt en natuurlijk is er koffie en thee. Dus kom naar Raalte en geniet van ons:

“gratis kerstarrangement!”

Op zondagavond om 19.30 uur organiseert het orgelfonds van de Plaskerk een feestelijke kerst samenzangdienst. Onze eigen organist Klaas Bos bespeelt het orgel. Speciale gast is de heer Jan Bauke Zijlstra die op een zelfgemaakt klein model draaiorgel een aantal mooie kerstliederen laat horen. Jan Bauke speelt ook trompet en laat ons daarvan genieten. De samenkomst wordt geleid door ds. Günter Brandorff, die het kerstverhaal in drie delen vertelt. 

Op zondag 20 december komt de speciale Kerst nieuwsbrief. 

Advent is kijken naar wat komt,              Advent is kijken naar wat komt,    
hoewel er weinig licht is.                         zoals toen, lang geleden,
Je steekt een kaars aan in de nacht,      Er werd een kind van God verwacht,
omdat je iets van God verwacht             een kind van licht, een kind vol kracht,
een wereld waar het licht is.                   een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt               Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.                         Advent is durven dromen.
Het kerstkind is een nieuw begin.           Is licht zien in de duisternis,
We slaan een weg van vrede in.             geloven dat God met ons is
Die moet je verder lopen.                       en dat zijn rijk zal komen.