nieuwsbrief januari 2019

---

Nieuwjaarsdag
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag is er geen dienst in de Plaskerk.

Goudhaentje
Woensdag 2 januari is de laatste dag dat je je stem kunt uitbrengen. Nog niet gedaan, zie www.raalte/goudhaentje en stem (natuurlijk) op het Plaskerk-project. Donderdag 3 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Raalte wordt de winnaar bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats in het Hoftheater.

Kerkelijk bureau
Vrijdag 4 januari ben je van 19.00 – 20.00 uur welkom in het Annahuis voor het aanschaffen van collectebonnen en kunnen de teamondersteuners het verjaardagsbusje laten ledigen.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 6 januari komen wij eerst om 10.00 uur bij elkaar in het Annahuis voor de koffie. Wij wensen elkaar het beste voor het nieuwe jaar en gaan daarna naar de kerk voor een korte viering, waar wij stilstaan bij het woord ‘Roeping’. Na de dienst komen wij terug in het Annahuis: wij heffen het glas op het nieuwe jaar en luisteren naar de nieuwjaarstoespraak.

Kidzclub
De 1e keer dit jaar op donderdag 10 januari, maar de volgende keer weer op vrijdag 25 januari komt de Kidzclub bijeen in het Annahuis.

Zondag 13 januari
Ds. Henriëtte de Graaf is onze voorganger

Tango, muziek die ontroert
De Nicolaasconcerten in Wesepe luidt zondag 13 januari het nieuwe jaar in met tangomuziek door het Roffa Tango Trio. Het Trio, Anke Steenbeke (piano), Simone van der Weerden (bandoneon) en Alexander Vocking (contrabas) laat zich  inspireren door de steden Rotterdam en Buenos en spelen  o.a. werken van Piazolla, Schissi, Otero en Beytelmann. Kaarten à € 15 (inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl. Aanvang: 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) in de Nicolaaskerk in Wesepe

Rebible, ontdekking van vergeten bijbelverhalen
Inez van Oord schreef na gesprekken met haar broer, theoloog Jos van Oord het boek Rebible, een nieuwe manier om naar de bijbelse verhalen te kijken. Zij zag n.l. dat onze samenleving weer op zoek is naar de ‘zin’ van bijbelse verhalen. Maandag 14 januari om 20.00 uur in ’t Langhuus in Wijhe gaan we erover met elkaar in gesprek. Begeleiding: ds. Martje Veenstra-Oving. Aanmelden kan via de website van de kerk of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).

Koffie-ochtend
Zin in een bakkie? Donderdag 17 januari is het weer zover! Van 10.00 tot 11.30 uur ben je welkom op de koffie-ochtend in het Annahuis. Nog niet geweest, kom er ook gezellig bij en neem gerust iemand mee.

 

Workshop De blik van de Fotograaf
Het spiritualiteitscafé houdt op vrijdag 18 januari van 9.00 – 12.30 uur bij het Natuurlijk Huus,  Hogebroeksweg 25, in Raalte een workshop Fotografie. Diny Heidenrijk neemt je  mee in een zoektocht naar allerlei perspectieven binnen het blikveld van de fotograaf. Graag je eigen camera mee  nemen en hou qua kleding en schoeisel rekening met het weer. De kosten € 7,50 p.p. inclusief koffie/thee. Graag op de ochtend zelf contant te voldoen.  Er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan via spiritualiteitscafe@gmail.com. Voor meer info: zie de website van de kerk.

Actie Kerkbalans 2019
Het thema van de actie is dit jaar: “Geef voor je Kerk”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Op vrijdag 18 januari tussen 19.00 en 20.30 uurhalende teamondersteuners de materialen voor de Kerkbalans 2018 op uit het Annahuis. Vanaf dat moment worden de formulieren en enveloppen bij de kerkleden bezorgd. Op vrijdag 1 februari komen de teamondersteuners tussen 19.00 en 20.30 uur de enveloppen weer inleveren.

Avondmaal
In de dienst op zondag 20 januari vieren wij het Heilig Avondmaal. Ds. Karolien Zwerver is voorganger. Centraal staat het thema: De bruiloft te Kana. De cantorij werkt mee.

Geloven op maandag
Berend Bolt gaat zondag 20 januari in de Plaskerk in gesprek met Karin Besten; al luisterend worden wij deelgenoot van het levensverhaal van Karin: Wat voor betekenis heeft het geloof en de kerk voor haar gehad in het leven en in de praktijk van alledag. Aanvang om 16.00 uur. Na afloop kunnen we nog even napraten onder het genot van een drankje.

Week van Gebed voor de eenheid 20-27 januari 2019
Zondag 20 januari om 19.00 uur in de Plaskerk organiseert de raad van kerken Raalte een oecumenische viering met als thema: “recht voor ogen”. De interkerkelijk zang- en gospelgroep FREEDOM werkt mee aan de dienst, die wordt geleid door de voorgangers ds. Karolien Zwerver en Pastor Lonneke Gunnink. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Na afloop is er koffie en thee in het Annahuis.

Gemeenteavond
Maandag 21 januari worden u en jullie verwacht in het Annahuis voor een gemeenteavond. Op de agenda staat o.a. de definitieve invulling van de formatieruimte van de predikanten na het vertrek van ds. De Graaf in september a.s. Aanvang 20.00 uur.

Bijbels culinair
Je kunt uit twee avonden kiezen. Eén in Raalte onder leiding van Jenny Reijntjes en Janny Bolt op 22 januari bij de Landstede en de ander onder leiding van Zwanette Pol, Klaas Jilderda en Martje Veenstra in Wijhe op 25 januari in ‘t Langhuus. Wat er precies gekookt en gegeten gaat worden is nog een verrassing. De inloop in Raalte is vanaf 17.45 uur en de avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.  In Wijhe word je om 17.00 uur verwacht als je mee wilt koken en om 19.00 uur als je alleen wilt komen eten. Deelname kost € 15,00 per persoon. Opgave via de website van de kerk of bij Hettie Nijhuis(tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).

Zondag 27 januari
Ds Evert Jonker uit Zwolle is de voorganger

Koffie met een oortje
Donderdag 31 januari van 10.00 – 11. 30 uur komt de groep in het Annahuis weer bij elkaar. O.l.v. ds. Henriëtte de Graaf wordt verder nagedacht over het thema: leven met gemis. Een vervolg op de 1e ontmoeting op donderdag 22 november j.l. We luisteren, delen en zoeken naar een weg om verder te kunnen. Wat is helpend om verder te kunnen? Kan het geloof hierbij een rol spelen?

Ieder is van harte welkom, ook als je de eerste keer gemist hebt.

---