Nieuwsbrief December 2018

---

De periode van Advent 2018
Advent, op weg naar Kerst. Wordt dit een periode van wachten tot HET gebeurt, of worden wij actief en werken wij mee aan wat er staat te gebeuren, de toekomst, het Rijk? Elke zondag van Advent krijgt u een mooie afbeelding mee met een meditatieve tekst, geïnspireerd door profetieën van Jesaja en Maleachi. In de diensten zingen wij een mooi adventslied, stapelend van zondag naar zondag. Een aantal leden van de cantorij begeleidt de acclamatie in de gebeden.

Symbolische schikkingen
Hem die wij verwachten brengt Vrijheid, Rechtvaardigheid en Standvastigheid. Het kwaad zal niet overwinnen. Een nieuw lied klinkt tot eer van God. “Licht stoot ons aan. Opnieuw en opnieuw.”
De werkgroep liturgisch bloemschikken heeft gekozen voor het thema “Licht dat blijft”. Het basissymbool is een krans, liggend op het paarse kleed of hoog op een glazen vaas. Een cirkel zonder begin en eind; het teken voor eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat. Elke zondag zal er een symbool vanuit het gelezen gedeelte uit het Lucas evangelie zichtbaar zijn. Op Kerstochtend wordt alles licht. Het Kind dat we verwachten is geboren. God is komen wonen onder de mensen.

1e Advent, zondag 2 december
Compassiedienst. Wie is God eigenlijk? Voorganger is ds. Karolien Zwerver. De contactpersoon voor het Compassion-project in Togo: Arjen Westrik komt in de dienst iets vertellen over zijn bezoek aan Togo en over eerdere projecten die onze kerk heeft gesteund. Na de dienst tijdens het koffie drinken in het Annahuis gaat hij daar nog meer over vertellen en kan hij vragen beantwoorden. 

Sinterklaas
Woensdag 5 december is het Annahuis ’s avonds gesloten. De redactie wenst allen, die dit feest vieren, een fijne Sinterklaasavond.

Kerstproeverij in de Plaskerk
Koken op deze bijzondere locatie is een lang gekoesterde Bagatelle-droom! Op vrijdag 7 december presenteert Restaurant De Bagatelle alvast haar Kerstproeverij, deze keer in de Plaskerk! Medewerking verleent het kerstkoor ''the Swinkling Stars''. 

Kerkelijk bureau
Op vrijdag 7 december is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 tot 20.00 uur. U bent welkom in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen en de teamondersteuners kunnen de busjes van het verjaardagfonds laten legen.

Kidzclub
De kidzclub komt op vrijdag 7 december voor de laatste keer dit jaar bijeen. De kidzclub is voor de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Nog niet geweest en toch zin er ook bij te komen? Meld je aan via 06-11041577 of rubenlbaan@gmail.com, en schuif aan bij de Kidzclub! Het  begint om 19.00 uur.

2e Advent, zondag 9 december
In de dienst gaat ds. Henriëtte de Graaf voor.

Escaperoom
Zondag 9 december om 15.00 uur wordt op het plein en in het Annahuis de Escaperoom met veel muziek van Freedom geopend. Er is koffie en het belooft erg gezellig te worden. Tot en met 23 december a.s. kun je elke woensdag van 13 – 17, vrijdag van 18 – 22, zaterdag van 10 – 17 en zondag van 13 - 17 uur terecht in de Escaperoom in de Cultuurzaal van het Annahuis. De entree is € 5,00 en de opbrengst gaat naar Serious Request 2018. Aanmelden kan via de website van de kerk. www.pknraalte.nl/escaperoom. Je kunt dan meteen zien wanneer je er terecht kunt.

Adventsvieringen
In de weken van 10 tot 16 en van 17 tot 23 december nemen de PCOB, Vrouwen van Nu, Passage en de Zonnebloem in het Annahuis alvast een voorschot op het Kerstfeest met hun Adventsvieringen.

3e Advent, zondag 16 december
In de dienst gloort het wit van kerst door het paars van advent heen. Het thema is: verblijdt u in de Heer! Wij vieren het Heilig Avondmaal. Ds. Karolien Zwerver gaat voor. 

Van 11.30 tot 12.15 uur is er in de Plaskerk een Kerk op schoot samenkomst.

 Op deze (koop)zondag is de Plaskerk 's middags open vanaf 13.30 uur. De geconserveerde secco's (plafondschilderingen) zijn dan te bewonderen en in de kerk is een prachtige  expositie van schilderijen van Mieke van Houselt ingericht. Er is een stand van het NBG en natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie en thee.

 Deze middag wordt om 17.00 uur afgesloten met alweer de 11e editie van de door het orgelfonds georganiseerde Kerstsamenzang. Onder begeleiding van Klaas Bos op het orgel zullen verschillende kerstsongs worden gezongen.  Het koor De Pompedoers, uit Heino o.l.v. Ton van den Berg werkt mee. Zo kort voor Kerst is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de goede Kerstsfeer te komen.

 En in de Nicolaaskerk in Heino kun je ’s avonds meezingen tijdens de ‘Zingen op zondagavond’ bijeenkomst. De avond begint daar om 19.00 uur.


Project ‘De Plaskerk en haar Omgeving’
Het boek met de verhalen over de omgeving van de Plaskerk is klaar. De vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan krijgen dit boek op maandag 17 december in het Annahuis uitgereikt. Aanvang 19.30 uur.

Ouderenmiddag
Voor (de oudere) gemeenteleden is er op woensdagmiddag 19 december in het Annahuis de jaarlijkse Advents/Kerstviering, met o.a. samenzang en een kerstverhaal. Ds. Henriëtte de Graaf leidt de middag en de cantorij verleent medewerking. Aanvang 14:00 uur. Komt u ook? Dan graag op donderdag 13 of vrijdag 14 december tussen 9.00 en 10.00 uur bellen met Diny Wienen, tel. 850644 of met Riek Pakkert, tel. 353164

Koffie-ochtend
Donderdag 20 december is het weer zover. Van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in het Annahuis voor de maandelijkse koffie-ochtend. Een mooi moment zo vlak voor de kerst om alvast stil te staan bij het komende kerstfeest en natuurlijk om bij te praten.

Kerstpakketten
Donderdag 20 december zorgt het College van Diakenen traditiegetrouw voor een Kerstpakket, voor mensen die het goed kunnen gebruiken.

Kerstsamenzang Pauluskerk
Op 21 december organiseert het koor Salland Vocaal voor de 10e keer de Kerstsamenzang in de Pauluskerk. De samenzang wordt afgewisseld met korte optredens van Salland Vocaal,  diverse koren uit de regio, het duo André en Mariëlle Booijink uit Raalte en Paul Beunders uit Raalte op orgel en piano. De Kerstgedachte wordt uitgesproken door ds. Dorien van Bosheide. Zij is buitengewoon predikant en namens het kerkgenootschap ABC uitgezonden als justitiepredikant. De entree is gratis, maar…  de deurcollecte is dit jaar voor het goede doel: de Stichting LEF. Na afloop gratis oliebollen, Glühwein en warme chocomelk. De avond begint om 19.00 uur. Kerk open om 18.30 uur.

4e Advent, zondag 23 december
Voorganger is ds. J.W.T. Muntendam uit Epse.

Escaperoom
Maandagmiddag 24 december is de Escaperoom voor de laatste keer geopend. Deze keer niet meer voor het algemene publiek, maar voor de vele vrijwilligers, die het mogelijk maakten om dit unieke project te realiseren.

Kerstavond, maandag 24 december
Om 18.30 uur gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd o.l.v. onze jeugdwerker Ruben Baan hun kinderkerstviering houden. 
De eerste kerstavondviering begint om 20.15 uur. Thema is: ‘Serieus Kerst’. Bennie Neppelenbroek op trompet begeleidt de dienst. Om 22.00 uur begint de Kerstnachtdienst, die mee voorbereid is door de Ontmoetingsgroep en waar Freedom en een quintet van ‘Ons Genoegen’ aan meewerken. De opbrengst van de actie: Escaperoom wordt dan bekend gemaakt. Ds. Karolien Zwerver leidt beide diensten.

1e Kerstdag, dinsdag 25 december
Een dag om te vieren. Samen zingen en elkaar ontmoeten rondom het verhaal van Jezus’geboorte. Ds. Karolien Zwerver de voorganger. Het thema is:
De cantorij verleent medewerking.

Zondag 30 december
Voorganger is ds. J.A. Wegerif uit Nijverdal.

Oudejaarsdag, maandag 31 december
De oudejaarsavonddienst begint om 19.30 uur. Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst. Een avond om stil te staan en terug te blikken. Maar ook een avond van vooruit kijken. Dat God met ons mee moge gaan met Zijn Woord en Zijn Liefde als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.

Nieuwjaarsdag
Dinsdag 1 januari is er geen dienst in de Plaskerk.

 

---