Nieuwsbrief Oktober 2018

---

Rock Solid
Voor alle kinderen van de gemeente (en daarbuiten) is er op vrijdag 5 en (bij uitzondering) op donderdag 18 oktober om 19.00 uur Kidzclub in het Annahuis. De nieuwe jeugdwerker Ruben Baan leidt deze club  aan de hand van het Youth for Christ programma ‘Rock Solid’. De leeftijdsgroep is 8 t/m 12 jaar. Vrijdags om de 14 dagen is er club. Wees welkom en neem vooral vriendjes/vriendinnetjes mee!

Kerkelijk bureau
Vrijdag 5 oktober van 19.00 – 20.00 uur kun je weer terecht in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen en voor de teamondersteuners om het verjaardagsbusje te laten legen.

Pelgrimstocht
Zaterdag 6 oktober wordt de 1e pelgrimstocht van dit seizoen gelopen. De afgelopen vier jaar zijn er verschillende stukken gelopen van het Geert Grootepad. Nu worden er pelgrimstochten gelopen. De gemiddelde afstand is 12 à 13 kilometer. Vóór elke etappe krijg je enkele woorden ter overweging mee voor onderweg. De start is om 8.45 uur bij ‘t Langhuus in Wijhe. De begeleiding wordt gedaan door ds. Martje Veenstra-Oving uit Wijhe. Graag van tevoren opgeven via het invulformulier op de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, tel.: 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl

Klein Salland zondag/ koffiedrinken
Zondag 7 oktober is er een Klein Salland zondag. Ds. Henk Jan Damstra uit Olst gaat voor. Wij vieren samen het Heilig Avondmaal. Na de dienst gaan we koffie/theedrinken in het Annahuis.

Bezoek aan Klooster Nieuw Sion
Dit bezoek aan Nieuw Sion, Vulikerweg 6 in Diepenveen in Klein Salland verband vindt plaats op zaterdag 13 oktober en begint om 14.30 uur. Deze middag word je rondgeleid door de bijzondere gebouwen en tuinen van Nieuw Sion en kom je meer te weten over het vroegere kloosterleven. Het bezoek wordt afgesloten met een korte viering om de sfeer van de kloosterkerk te proeven. Na afloop is er in de Bastiaan in Olst (aan het kerkplein) tot ca. 18.00 uur een hapje en een drankje. De kosten bedragen € 8,50 per persoon. Het vervoer is op eigen gelegenheid. Geen vervoer, dan wordt er gekeken wie plek over heeft in de auto. Opgave uiterlijk op 5 oktober via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl.

N.B.: Denk er aan om voldoende warm gekleed te zijn (in het klooster kan het fris zijn).

BHV-training
Zaterdag 13 oktober volgt een groep vrijwilligers/beheerders van kerk en Annahuis de jaarlijks verplichte BHV-training in het Annahuis.

Verwonderdienst
Op zondag 14 oktober wordt er een verwonderdienst gehouden. Een Oudtestamentisch vrouwenverhaal met boeiende karakters, conflicten en een kwestie van leven of dood staat centraal. Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst.

Koffie-ochtend
Donderdag 18 oktober is het weer zo ver. Vanaf 10.00 uur staat in het Annahuis de koffie klaar op de inmiddels bekende koffie-ochtend. Nog niet geweest? Kom ook gezellig meedoen.

Zondag 21 oktober
Ds. Han Marsman uit Deventer is onze voorganger

Bijbelzondag
Op 28 oktober is het Bijbelzondag. Aan de dienst, die door ds. Leo van Rikxoort uit Hardenberg wordt geleid, werkt de cantorij mee.

Bijbelquiz
Voor de derde keer op rij wordt er een bijbelquiz georganiseerd. Heb je de vorige ke(e)r(en) gemist? Geen nood, op dinsdag 30 oktober krijgt je een herkansing om deel te nemen aan deze leuke en informatieve quiz van het Nederlands Bijbel Genootschap. De avond begint om  20.00 uur in het Annahuis. Vind je dat je te weinig kennis hebt van de Bijbel? Meedoen is belangrijker dan winnen! De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur. Toegang is gratis. Er zal ook aandacht worden besteed aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

---