Nieuwsbrief augustus 2018

---

Conservatie van de secco’s is afgerond
De fresco’s of zoals wij nu weten secco’ s zijn gelukkig ruim binnen de daarvoor gestelde termijn geconserveerd! Het werk is klaar.  Er is afscheid genomen van de restaurateurs van OU-OU. De steigers zijn de kerk weer uit. Het plastic om de lampen, de preekstoel en de banken is er weer afgehaald en de stucloper is verwijderd.

Maar wat blijft over: STOF.  Je voelt hem al aankomen: Wie willen er op donderdag 2 en vrijdag 3 augustus helpen schoonmaken. Stofzuigen en nat afnemen. De ramen worden door professionals gedaan.  Graag aanmelden via de telefoon: 06-27219798. We hopen, ondanks de vakantieperiode, op vele handen

Het orgel wordt op 6 en 7 augustus weer uitgepakt, gestemd en weer klaar gemaakt voor gebruik.

Bottermarkt
Op de woensdagen  1, 8, 15 en 22 augustus wordt tussen parkeerplaats Domineeskamp en Munstersestraat De Sallandse Bottermarkt gehouden. Op het plein tussen de Plaskerk en Annahuis is een terras, waar o.a. kruudmoes en oliebollen worden verkocht. In verband met de voorbereidingen voor de tentoonstelling tijdens Stöppelhaene over het Project ‘De Plaskerk en haar Omgeving’ is de kerk op deze woensdagen (nog) niet geopend.

Kerkdiensten Pauluskerk
Vanwege de conserverings- opruim- en voorbereidingswerkzaamheden voor de expositie in de Plaskerk worden ook in augustus de kerkdiensten gehouden in de Pauluskerk aan de Westdorplaan. De diensten beginnen steeds om 10.15 uur.

Dienst in Wijhe
Er is zondag 5 augustus geen dienst in De Pauluskerk. Op deze Klein-Salland-zondag is er ook geen dienst in Wesepe en Olst, maar wel in de Nicolaaskerk, Kerkstraat 15 te Wijhe. Voorganger is ds. Martje Veenstra-Oving. De dienst in Wijhe begint om 9.30 uur.

 

Zondag 12 augustus
Ds. Evert Jonker uit Zwolle leidt de diens

Koffie-ochtend
Het pastorale team nodigt ieder, die dat wil uit om op donderdag 16 augustus vanaf 10.00 uur een kopje koffie te komen drinken in het Annahuis. Doe gezellig mee. Je hoeft je niet op te geven.

Zondag 19 augustus
Ds. Karolien Zwerver gaat voor. De lezing is uit Jesaja over de dorre woestijn, die wordt omgetoverd tot een waterrijk gebied.

Stöppelhaene/Bottermarkt/La Plas
Ook op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus wordt deze Oudhollandse markt  gehouden op de gebruikelijke locatie tussen Domineeskamp en Munstersestraat. De kerk is dan weer open en het plein tussen kerk en Annahuis is gezellig ingericht. Vanaf dit jaar noemen wij dit terras: ‘La Plas’. Kom vooral genieten op ‘La Plas’; Er wordt rond de middag onze “Annahuis” soep met  stokbrood en kruidenboter geserveerd. En natuurlijk  koffie of thee met krentenwegge of cake. Er is een biertje uit onze streek en de wijn komt dit jaar uit het Sallandse Schoonheten. De opbrengst van het terras is bestemd voor de conservatie van de secco’s in de kerk.

Hulp nodig op La Plas!
Er worden vrijwilligers gezocht om cake voor het terras te bakken en er zijn ook nog mensen nodig voor de bediening. Je kunt je aanmelden via annahuis@pknraalte.nl of bellen met 06-27219798. Wat kun je verwachten? Een super gezellig team dat het de ander naar de zin wil maken. Er wordt maar een paar uur van je tijd gevraagd, want we maken verschillende teams. Gewoon DOEN!

Tentoonstelling
Tijdens Stöppelhaene wordt er in de Plaskerk een expositie gehouden.  Aan alle drie onderdelen van het project ‘De Plaskerk en haar omgeving’: Het conserveren van de secco’s in De Plaskerk (waaronder het mysterie van de Heilige Franciscus), het restaureren van het graf te Schoonheten en het opschrijven van de verhalen van het verleden uit de omgeving wordt aandacht besteed. Om 12.00 uur wordt de expositie in het bijzijn van genodigden officiëel geopend. Vanaf 13.00 uur na de middagpauze-dienst is de expositie voor het publiek te bewonderen. De toegang is gratis. De Historische vereniging Raalte, de klederdrachtgroep en veel vrijwilligers, die zorgdragen voor opbouw en sfeerinrichting werken mee. In het Annahuis wordt een ca. 20 minuten durende documentaire over het project vertoond en ook in het Annahuis laat de kunstkring Raalte haar kunsten zien met werken, die alles te maken hebben met het project. Kortom allemaal zeer de moeite waard

Hulp gevraagd
Natuurlijk wordt de expositie opgesierd met (lokale) bloemen en planten. De organisatie doet een vriendelijk, doch dringend verzoek om bloemen en/of planten uit uw tuin daarvoor beschikbaar te stellen. Graag op dinsdag 21 augustus tussen 9 en 10 uur aanleveren bij het Annahuis. Bij voorbaat dank!

Middagpauzediensten
Tijdens Stöppelhaene worden er op donderdag 23 augustus om 13.00 uur en vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus om 12.00 uur in de Plaskerk middagpauzediensten gehouden. Voorgangers zijn op de 23e: Ds. Karolien Zwerver, de 24e pastor Godelieve Pieper en op de 25e pastor Marc Brinkhuis.

Stöppelhaene Tentdienst
Zondag 26 augustus is er om 10.00 uur in de Sallandse Herberg op Domineeskamp de traditionele oecumenische dienst. Voorgangers zijn ds. Karolien Zwerver en vicaris Ronald Cornelissen. Het muziekkorps Ons genoegen uit Heino verleent medewerking. Na afloop van de dienst is er koffie.

Stöppelhaene als het Sallands oogstdankfeest heeft in haar dna een bijzonder vorm van levensbeschouwing: solidariteit met de kwetsbare mensen buiten onze eigen landsgrenzen. Dit jaar is als project gekozen voor een door twee Nederlandse dames opgezette  school voor speciaal onderwijs in een pracht tuinbouwproject in Thailand. De ouders en de omwonende boerenbevolking runnen de school  en zo wordt voedsel en zorg verkregen door ‘de handen uit de mouwen te steken’.  Voor meer info over dit project lees het persbericht en zie de affiche.

---