Nieuwsbrief mei 2018

---

Diensten in de Pauluskerk
Ook deze maand kerken we in de Pauluskerk. Er liggen briefjes met de orde van dienst achter in de kerk, dit aantal is beperkt, doet u even samen met uw buurvrouw of buurman?

Ook het aantal liedboeken is beperkt, daarom het verzoek om uw eigen liedboek mee te nemen.
Mensen met gehoorproblemen worden verzocht plaats te nemen in het linker bankenvak. Alleen in dat vak kan men gebruik maken van het ringleidingsysteem.

Kerkelijk bureau
I.v.m. met dodenherdenking op 4 mei is het kerkelijk bureau een week opgeschoven en verschoven naar vrijdag 11 mei! Van 19.00 tot 20.00 uur kun je collectemunten aanschaffen en kan het verjaardagsbusje worden geleegd.

Koffiedrinken
Vóór aanvang van de dienst op zondag 6 mei is er koffie/thee in de Pauluszaal bij de Pauluskerk. De dienst, die om 10.15 uur begint, is voorbereid en wordt verzorgd door de Ontmoetingsgroep.

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt de gemeente uit voor een gemeenteavond op maandag 7 mei. Op deze avond wordt een vervolg gegeven aan de huiskamergesprekken, waarin  factoren, die van waarde zijn voor onze gemeente, zijn genoemd. De werkgroep beleidsplan heeft de uitkomsten van de verschillende gesprekken gebundeld. Nu wil de groep graag van de gemeente horen hoe gedacht wordt deze factoren vorm te kunnen geven de komende tijd. Aanvang 20.00 uur in het Annahuis.

Hemelvaartsdag
Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan geen dienst in de Pauluskerk.

Koffie ochtend
Donderdag 17 mei staat de koffie vanaf 10.00 uur weer klaar op de z.g. koffie ochtend in het Annahuis. De belangstelling groeit en ook de gezelligheid neemt toe. Je hoeft je van te voren niet op te geven. Kom ook eens langs!

Pinksteren
Zondag 20 mei vieren wij het Pinksterfeest. Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst.

Overige diensten
Zondag 13 mei gaat ds. Henriëtte de Graaf voor.
Zondag 27 mei hebben wij een gastpredikant: Ds. J.W.T.Muntendam uit Epse.

Kidzclub
Op vrijdag 18 mei sluiten we de kidzclub af met zwemmen bij de Scheg.

Bezoek aan de Levenstuinen van het Groot Hontschoten
Op zaterdag 26 mei gaan we in Klein Salland verband naar de Levenstuinen van het Groot Hontschoten in Teuge. De rondgang (anderhalf tot twee km) door deze Levenstuinen vertelt een verhaal, waar je de belangrijkste facetten uit een mensenleven zult tegenkomen en herkennen. Door middel van een geraffineerde beplanting, tuinfolies, bouw- en kunstwerken is een bijzondere wereld vol westerse en oosterse symbolen gecreëerd, waarin op filosofische en symbolische wijze het leven van de mens wordt verhaald.

Het vertrek is om 9.45 uur vanaf het Annahuis. Iedereen dient zelf een lunchpakket mee te nemen. De kosten voor deze dag bedragen € 15,-. Dit is inclusief vervoer, entree en koffie met gebak.

Opgave vóór 18 mei via de website van de kerk, in het Annahuis of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl. Bij opgave vermelden of je vervoer hebt, wilt rijden of graag met iemand mee wilt rijden.