Nieuwsbrief april 2018

 

Diensten in de Pauluskerk
Vanaf zondag 8 april worden de kerkdiensten tijdelijk gehouden in de Pauluskerk aan de Westdorplaan. De eerste keer gaat ds. Henriëtte de Graaf voor. Wij zijn blij dat zij de draad weer kan oppakken. In de dienst staat de ontmoeting van Jezus met Thomas centraal. Vóór de dienst is er om 9.30 uur koffiedrinken, ook in de Pauluskerk.
NB: Neemt u uw eigen liedboek mee?

Kerkelijk bureau
Vrijdag 6 april van 19.00 – 20.00 uur houdt het CvK zitting in het Annahuis voor de aanschaf van collectemunten en de teamondersteuners kunnen het busje van het verjaardagsfonds laten legen.

Ouderenmiddag
Op woensdag 11 april is er in het Annahuis een ouderenmiddag onder leiding van ds. Karolien Zwerver. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen nog een uitnodigingsbrief met nadere informatie toegestuurd. Aanvang 14.00 uur.

Kerkendag Klein Salland
Zondag 15 april is er i.v.m. de kerkendag in Olst geen dienst in de Pauluskerk. Zie voor meer informatie einde nieuwsbrief.

Vrouwenverhalen
De laatste avond, waar een bijzondere vrouw uit de Bijbel centraal staat wordt gehouden op dinsdag 17 april. (Let op gewijzigde datum omdat de avond op 22 februari niet door kon gaan!) Na eerdere avonden over Hagar en Delila staat deze keer Batseba centraal. Ds. Karolien Zwerver geeft een uitgebreide exegese om de tekst zelf te laten spreken. Daarna kan er verder over worden gesproken. De avond begint om 20.00 uur. Neem je je Bijbel mee? Opgave vooraf via de website van de kerk of bij Hettie Nijhuis, tel. 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl

Koffie-ochtend
Donderdag 19 april tussen 10.00 en 11.30 uur staat in het Annahuis de koffie klaar op de maandelijkse koffie-ochtend. Steeds meer mensen maken hier gebruik van; maar een maximum aantal is nog lang niet bereikt, dus wees welkom.

Kidzclub
Deze maand staat op vrijdag 20 april een speurtocht door het centrum van Raalte op het programma .

Ribs, Bijbel, Biertje
Een evenement speciaal voor mannen, die elkaar in een relaxte sfeer met veel gezelligheid kunnen ontmoeten. Ribs en Biertje is voor de meeste mannen wel duidelijk, maar die Bijbel brengt verwarring. Ontkerkelijking en secularisatie zijn normaal geworden en als christen dien je steeds vaker uitleg te geven over geloof en/of kerk. Daarom hoef je nu niet uit te leggen dat je gelooft. Natuurlijk is er wel ruimte voor gesprek over geloof, maar ook voor gezelligheid, humor en muziek. In het gedeelte "Biertje" gaan we een aantal lekkere buitenlandse bieren proeven. In het gedeelte "Ribs" staat er een heerlijke barbecue klaar met vooral veel en goed bereid vlees. Op zaterdag 21 april gaat het plaatsvinden op een mooie locatie! De middag duurt van 16.00  tot ongeveer 21.00 uur.  De eigen bijdrage bedraagt € 17,50. Opgave vóór 14 april via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl

Zondag 29 april
In de dienst gaat Ellen Kolthof uit Hardenberg voor. De uitgangscollecte is voor het Compassion project in Peru. Meer informatie over dit project is te vinden op onze site.

Kerkendag Klein Salland 2018
Op 15 april wordt in Olst in De Bastiaan, Kerkplein 3 de Kerkendag Klein Salland met als thema: Elkaar ontmoeten en waarderen, gehouden. We starten om 09.30 uur met een korte kerkdienst. Daarna drinken we koffie en begint het activiteitenprogramma. Er is oppas voor de kleinste Sallanders en stoere workshops voor stoere kinderen. Je kunt napraten over de preek, maar er is natuurlijk meer te doen: b.v. geocaching, (vergeet dus niet je gsm), iets met muziek, een wandeling, bruggenbouwen met hout, spijkers en touwen, samen gerechtjes maken om later samen op te eten, en nog veel meer. Opgeven kan nog t/m 6 april via de site

Kennismaken met Christelijke Meditatie
In april worden de laatste drie avonden georganiseerd om kennis te maken met christelijke meditatie. Meditatie wordt beoefend in vele religies, maar ook in de christelijke traditie zijn in de loop der eeuwen verschillende manieren en methoden op dit gebied ontwikkeld. Iedere avond leggen we ons toe op een bepaalde vorm. We oefenen ons in lectio divina: we laten een Bijbeltekst in ons doordringen. We oefenen in "Innerlijke aanwezigheid", bidden zonder woorden, een aandachtig en bewust "alleen-maar zijn" en we gaan lopen en wandelen in aandacht. Deelname is open voor iedereen. De serie avonden wordt geleid door Esther Coes uit Olst. Wie meer  wil lezen: zie de website van Vacare van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/themas/geestelijke-vorming/vacare/mediteren . De avonden zijn op 5, 12 en 19 april, steeds van 19.30-21.00 uur in de Dorpskerk van Olst. Graag opgave vooraf: mail egcoes@gmail.com of 0611012663.