Nieuwsbrief februari 2018

Informatieavond over fresco’s en samen eten
Op vrijdag 2 februari kun je aanschuiven bij het stamppot buffet in het Annahuis. Na het buffet is er in de kerk uitleg over de fresco’s en vervolgens kun je in het Annahuis weer aansluiten voor koffie met iets lekkers. De kosten voor het buffet zijn € 16,00 per persoon en voor de drankjes het normale tarief van het Annahuis. Je kunt een vrijwillige bijdrage doneren voor de restauratie/conservatie van de fresco's. Aanvang van het buffet is om 18.30 uur. Je kunt je voor het buffet nog opgeven t/m zondag 28 januari via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl

Koffie drinken
Na afloop van de compassiedienst, waarin ds. Karolien Zwerver voorgaat, van zondag 4 februari is er koffie/thee drinken in het Annahuis.

Kerkelijk bureau
Vrijdag 9 februari ben je van 19.00 – 20.00 uur welkom in het Annahuis voor het aanschaffen van collectebonnen en/of voor de teamondersteuners voor het laten legen van je verjaardagsbusje.

Koffie-ochtend
Niet alleen op zondagochtend zijn wij een gemeente, ook door de week kunnen er gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. Op donderdag 15 februari is er voor ieder, die dat leuk vindt, van 10.00 tot 11.30 uur weer een koffie-ochtend in het Annahuis. Opgave vooraf hoeft niet. 

1e zondag in de 40 dagentijd 
Ds. Karolien Zwerver gaat 18 februari voor tijdens deze 1e zondag in de 40 dagentijd. Na de dienst nodigt de werkgroep beleidsplan de gemeente uit om tijdens de koffie in het Annahuis  onder leiding van Els Deenen mee te denken over de waarden van het verleden, het heden en de toekomst. Daarna geeft de werkgroep nadere informatie hoe het proces verder zal verlopen. 

Vrouwenverhalen 
Op donderdag 22 februari is in het Annahuis de laatste avond over vrouwenverhalen in de Bijbel. Na eerdere avonden over Hagar en Delila staat deze keer Batseba centraal. Wat valt je op in dit verhaal, welke associaties heb je er bij? Ds. Karolien Zwerver geeft een uitgebreide exegese om de tekst zelf te laten spreken. Aan de hand van algemeen menselijke thema’s in het verhaal kan er dan verder over worden gesproken.  De avond begint om 20.00 uur. Neem je je Bijbel mee? Opgave vooraf via de website van de kerk of bij Hettie Nijhuis, tel. 362949 of per e-mail: hettienijhuis@live.nl

2e zondag in de 40 dagentijd 
Voorganger in de dienst van 25 februari is ds. Lieke van Houte uit Heino.

Bingo
De Bingo-avond op maandag 26 februari valt zoals gebruikelijk in de voorjaarsvakantie: dus een mooie gelegenheid om een avondje uit te gaan met uw (klein)kinderen. Er zijn leuke prijzen te winnen en het belooft een hele gezellige avond te worden. Aanvang: 20.00 uur en het Annahuis is open vanaf 19.30 uur. De opbrengst is voor een deel voor de kinderen van het Compassion-project in Peru. Zie voor meer info over dit project de website van de kerk.  Het andere deel is voor de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk.

Activiteiten in Klein Salland verband

Inspiratieavond voor kerkelijke bezoekers en geïnteresseerden
21 februari organiseert de commissie ‘vorming & toerusting’ van de PKN Olst een avond met  ds. De Gooijer om ons met zijn verhalen, vragen en werkvormen te inspireren. In de gemeentes van Klein Salland ontmoeten we elkaar en wordt er veel bezoekwerk verricht want zo geven we uiting aan "de zorg voor elkaar". Iemand is ziek of nieuw in de gemeente, bloemen worden na de dienst gebracht, een collecte moet worden opgehaald of informatie gebracht en je raakt in gesprek. Met dit gesprek wil je iets positiefs bereiken. Hoe zorg je dat je "de geest hebt" als je bij iemand binnenstapt? Wat breng je mee als christen? En wat gebeurt er daarna? Kortom wat maakt een ontmoeting, een bezoek waardevol? Samen met ds. De Gooijer gaan we hiermee aan de slag. De terugkomavond is op 18 april om eventueel over de ervaringen verder te praten en de inspiratie levendig te houden. De bijeenkomst is in de grote zaal van de Bastiaan, Kerkplein 3 te Olst. Om 19.45 staat de koffie/thee klaar. Opgave vooraf is niet nodig.