Nieuwsbrief december 2017

Kerkelijk bureau
Op 1 december, de 1e vrijdag van de maand is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 tot 20.00 uur. U bent welkom in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen en de teamondersteuners kunnen de busjes van het verjaardagfonds laten legen. 

De periode van Advent
Het lied van de maand is deze periode het bekende lied  “O kom, o kom Immanuël”. Een prachtig lied met als refrein de woorden: “Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël”. Op dit lied is ook de bloemschikking dit jaar gebaseerd.  Als basis-schikking fungeert een boomstronk in combinatie met takken en klimopblad, als beeld van hoop en verwachting. De bloembollen verwijzen naar verwachting, groeien en tot bloei komen. Het paarse kleed, kleur van inkeer en bezinning, maakt de schikking compleet. Per zondag zal een symbool, dat verwijst naar het te zingen couplet, aan de schikking worden toegevoegd. Samen leven we toe naar Kerst; “Immanuel”, God met ons.

1e Advent
Zondag 3 december;  Lieddienst rondom Maarten Luther, die veel liederen heeft geschreven. Geloofstaal voor het ‘gewone volk’. Wij staan stil bij de liederen: “Kom tot ons de wereld wacht” en “U, Jezus Christus, U loven wij”. Wat inspireert Maarten Luther? Wat wil hij meegeven? Wat zegt het ons? Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis. Dan is een gratis boekje van het NBG met een leesrooster  voor de Adventstijd beschikbaar. U hoeft alleen een kaartje voor ontvangst in te vullen. Mocht u 3 december niet aanwezig zijn en toch een advents-rooster willen, neem dan contact op met Hans Beens, tel. 360414 of e-mail hans.beens@kpnmail.nl

Sinterklaas
Dinsdag 5 december is het Annahuis ’s avonds gesloten. De redactie wenst allen, die het vieren, een fijne Sinterklaasavond!

Kidzclub
Op 8 december viert ook de Kidzclub het Sinterklaasfeest. Dat doen we door allemaal één of twee kleine cadeautjes te kopen en op de avond zelf spelen we dan een Sinterklaasspel. Zo gaat iedereen aan het eind van de avond met iets leuks naar huis.

De laatste clubavond van dit jaar is op 22 december. Het idee is om het jaar met gezamenlijk eten af te sluiten. Hoe en wat precies, dat volgt nog! We staan dan alvast stil bij kerst. 

 2e Advent
Zondag 10 december staat Psalm 42 centraal: Zoals een opgejaagd hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Wij vieren samen het Avondmaal. Voorganger is ds. Henriëtte de Graaf. In het Annahuis is er kindernevendienst. 

Adventsvieringen
In de weken van 11 t/m 22 december nemen diverse verenigingen in het Annahuis alvast een voorschot op het Kerstfeest met hun Adventsvieringen. Eén van deze vieringen is de kerstviering voor ouderen. De ouderen van onze gemeente zijn uitgenodigd op woensdagmiddag 20 december van 14.00 – 16.15 uur voor een kerstviering in het Annahuis. De cantorij zal voor en met ons zingen. Het geheel is in handen van ds. Henriëtte de Graaf. Weet u van harte welkom!

Graag vooraf aanmelden op donderdag 14 of vrijdag 15 december tussen 9.00 en 10.00 uur door te bellen met Diny Wienen, tel. 850644 of met Riek Pakkert, tel. 353164

Freedom
Het interkerkelijk koor Freedom uit Raalte bestaat 40 jaar en dat wordt op zaterdag 16 december gevierd met een feestelijk jubileumconcert, vol met herkenbare Freedomnummers, nieuwe gospelsongs en energieke, vreugdevolle kerstliederen. Een muzikale avond in een sfeervolle ambiance met tussentijds een kop koffie en de mogelijkheid om na afloop gezellig na te praten onder het genot van een glaasje. Aanvang: 20.00 uur in de Plaskerk. Om 19.30 uur gaan de deuren open. Entree is gratis, er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. 

3e Advent 
Op zondag 17 december is het thema: Johannes de Doper uit Lucas 3. Johannes die hartstochtelijk verlangt en zoekt naar eerlijkheid, zuiverheid en  dit de mensen voorhoudt. Het gaat er van komen! Wij kijken uit naar het Licht.   

Koopzondag
Tijdens de koopzondag op zondag 17 december is de Plaskerk open. Er is o.a. een prachtige expositie van vele verschillende kerststalletjes van ds. Martje Veenstra-Oving uit Wijhe, de Bijbelstand van het NBG is aanwezig en R4R presenteert zich. Er wordt gezorgd voor koffie en thee. Zo kort voor Kerst is het natuurlijk een prachtige kans om alvast in de goede Kerstsfeer te komen. De Plaskerk is geopend van 13:30 tot 17:00 uur

Kerstsamenzang
Op zondag 17 december organiseert het orgelfonds van de Plaskerk haar jubileum editie van de kerstsamenzang. Het is namelijk de tiende keer dat deze avond wordt gehouden. Het wordt een avond vol verrassingen. Er zullen enkele solo stukken ten gehore worden gebracht door de organisten Klaas Bos en Miranda Temmink. Natuurlijk  wordt er veel samen gezongen. De samenkomst wordt geleid door ds. Günter Brandorff. Aanvang: 19:30 uur. De deuren gaan om 19:00 uur open.

Koffie-ochtend
Donderdag 21 december is het weer zover. Van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in het Annahuis voor de koffie. Een mooi moment zo vlak voor de kerst om alvast stil te staan bij het komende kerstfeest en natuurlijk om bij te praten. 

Kerstpakketten
Donderdag 21 december worden traditiegetrouw bij mensen, die het goed kunnen gebruiken kerstpakketten bezorgd.

Activiteiten Klein Salland

Kerk op schootviering in Wijhe
De Protestantse gemeente Wijhe organiseert op zondagmorgen 10 december van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur een ‘Kerk op Schoot viering’ voor de ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Het Bijbelverhaal over Kerst wordt op spelende wijze uitgebeeld. We zingen kerstliedjes, bidden en steken de Kaars aan. Na de viering is er koffie, thee en limonade. De kinderen kunnen nog wat spelen met o.a. de kerststal en de ouders met elkaar in gesprek gaan.

Voel je welkom om te komen en mee te vieren! Voor meer informatie, zie www.pknwijhe.nl

In het weekend van 17 december verschijnt er nog een speciale Kerst-editie van de Nieuwsbrief, waarin alle vieringen rondom kerst zijn opgenomen.