Nieuwsbrief september 2017

---

Werkgroep Activiteiten
In het kerkblad, dat volgende week uitkomt en naar alle leden van de Plaskerk is verstuurd, is het complete jaarprogramma van de werkgroep Activiteiten opgenomen. Het uitgebreidere programma komt vanaf begin september op de website. Wanneer je aan een onderdeel, waarvoor je je moet opgeven mee wil doen, dan kunt je je via de website aanmelden. Je kunt ook een e-mailsturen naar info@pknraalte.nl of bellen met het nummer, dat bij de activiteit vermeld staat.

Kerkelijk bureau
Vrijdag 1 september van 19.00 – 20.00 uur kun je weer terecht in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen of het verjaardagsbusje te laten legen.

Zondag 3 september
Op deze 1e zondag van de maand september is er na de dienst geen koffie drinken. Onze nieuwe dominee Henriette de Graaf leidt voor de eerste keer de dienst.

Startweekend

BBQ R-4-R
Het startweekend begint op zaterdag 9 september met een benefiet zomer-BBQ georganiseerd door R4R. Voorgaande jaren was er een benefietdiner bij de Sallandshoeve. Er is nu gekozen voor een barbecue bij het Annahuis.

Met de (jongere) jeugd gaan we tussen de worstjes en de hamburgers door, vriendschapsbandjes maken & verkopen. De opbrengst gaat naar R-4-R.

 

Kerkproeverij
Op startzondag 10 september begint de dienst nog om 9.30 uur. ‘Zoveel mensen, zoveel smaken’ is een bekende uitdrukking.  Welke ‘smaken’ kennen wij allemaal en welke smaak zou je ook wel eens willen proeven? Wij starten dit nieuwe seizoen met een heuse ‘kerkproeverij’! 

Om de veelkleurigheid van onze gemeente te symboliseren neemt ieder een eigen bloem of tak mee naar de dienst. Tijdens de dienst worden verschillende soorten muziek gespeeld, want: zoveel mensen, zoveel muzikale wensen!

Na de dienst is er koffie met wat lekkers in het Annahuis en daarna gaan we als gemeente in groepjes uiteen om een….

te maken! Hiervoor worden 4 tafels ingericht. We gaan aan de slag met woorden, beelden, kleuren & vormgeving en denken na over distributie: wat is een goede plek voor onze zichtbaarheid?

De ochtend wordt afgesloten  met een gezamenlijke maaltijd. Wil je gezellig mee-eten, meld je dan even aan voor de maaltijd via info@pknraalte.nl. Dan weten wij op hoeveel eters wij kunnen rekenen. 

Andere aanvangstijd
Vanaf zondag 17 september beginnen de diensten weer om 10.00 uur.

Koffie-ochtend
Donderdag 21 september vanaf 10.00 uur staat de koffie weer klaar in het Annahuis. Het aantal deelnemers is groeiende, maar er kunnen nog (veel) meer bij.

Bazaar Kameroen
Zaterdag 23 september van 9.00 tot 14.30 uur bent u in het Annahuis welkom voor de bazaar voor  Kameroen. Alle bekende onderdelen, die op een bazaar thuishoren zult u er weer aantreffen.  Het zal er ongetwijfeld weer heel gezellig zijn. Dus komt allen.

Burendag Centraal Hart
Zaterdag 23 september van 10.30 – 14.00 uur wordt je uitgenodigd om mee te doen (eten) aan het project De eettafel voor de wijk. Alle inwoners, jong en oud, die lekker en samen willen eten zijn welkom. Heb je een speciaal gerecht, of heb je een talent in het koken of bakken? Wil je de buurt hiervan laten proeven, dan nodigen we je uit om dit voor de Eettafel te maken. Kom erbij en schuif aan! Adres: Jan van Arkelstraat 15. Deelname opgeven vóór 14 september en wat je gaat maken via VrijwilligersCentraalHart@carinova.nl of bij Henny Hoeksma 0572-346524.

Je ontvangt een bijdrage in de onkosten. Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten.

Vredesdienst
Op zaterdag 23 september is er om 17.00 uur in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing een oecumenische viering in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Regien Grijpma leidt de dienst en het Klein koor verleent haar medewerking. Na afloop van de dienst is er koffie/ thee. Ieder wordt van harte uitgenodigd, ongeacht al dan niet een kerkelijke verbondenheid… omdat we allemaal vrede willen en wensen.

Avondmaal
Zondag 24 september vieren wij het Heilig Avondmaal. Ds. Karolien Zwerver gaat voor. Met medewerking van de Cantorij.

Vrouwenverhalen
Dinsdag 26 september organiseert de werkgroep Activiteiten een eerste (van een serie van drie) bijeenkomst, waarin een vrouw uit de Bijbel centraal staat. Deze  keer gaat het over Hagar, Genesis 16 : 1-16. De avond begint om 20.00 uur en wordt in het Annahuis gehouden.  Ds. Karolien Zwerver begeleidt de avond. Neem je je bijbel mee? Je deelname graag opgeven via de site van de kerk, een e-mail te sturen naar info@pknraalte.nl of te bellen met: Hettie Nijhuis, 0572-362949