Nieuwsbrief augustus 2017

---

Bottermarkt 
Op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 augustus wordt op het laantje tussen de parkeerplaats Domineeskamp en Munsterstraat de Bottermarkt georganiseerd. Dit jaar is een bijzonder jaar want de Bottermarkt viert haar 50-jarig bestaan.
Naast het terras zijn er zijn extra activiteiten op het plein tussen het Annahuis en de Plaskerk. Natuurlijk is de Plaskerk ook geopend! Kom gerust een kijkje nemen. 

Te gast in Wesepe
Op zondag 6 augustus is er in De Plaskerk geen dienst. Gemeenteleden en andere belangstellenden worden uitgenodigd de dienst in de kerk van Wesepe bij te wonen.

Koffie-ochtend
Het pastorale team nodigt ieder, die dat wil uit om op donderdag 17 augustus een kopje koffie mee te drinken. Doe gezellig mee. Je hoeft je niet op te geven.

Kerkelijk bureau
In de vakantieperiode is op de vrijdag 4 augustus het kerkelijk bureau niet geopend voor het aanschaffen van collectemunten en het laten legen van de verjaardagsbusjes. 

Gasten uit Wesepe
Op zondag 20 augustus gaat ds. Karolien Zwerver voor. Gemeenteleden van de kerk van Wesepe zijn onze gast. Daarom is er na de dienst koffiedrinken in het Annahuis.

Stoppelhaene 2017
Woensdag 23 augustus starten de festiviteiten van Stoppelhaene. Op deze woensdag wordt voor de laatste keer de Bottermarkt gehouden. Maar ook op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus is deze ‘Parijse’ markt een trekpleister. De kerk is open en op het plein tussen kerk en Annahuis is een gezellig terras ingericht. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de fresco’s in de kerk. De Historische Vereniging Raalte heeft  in de Plaskerk een expositie ingericht. Speciale aandacht is er dit jaar voor merklappen.  In het koor van de kerk staan prachtige met papier beplakte panelen. Het zijn voorstellingen, die ook op sommige glas-in-lood ramen in Raalter kerken zijn te vinden. 

Hulp gevraagd!
Voor het toezicht in de kerk tijdens Stöppelhaene en voor de bediening op het terras kunnen we nog extra hulp gebruiken. Lijkt dit je leuk om te doen, meld je dan aan via info@pknraalte.nl

Middagpauzediensten 
Woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 augustus wordt er telkens om 12.00 uur in de Plaskerk een middagpauzedienst gehouden.

Stöppelhaeneviering
Zondag 27 augustus is er om 10.00 uur in de tent op Domineeskamp de traditionele oecumenische dienst. Tijdens deze viering gaan pastoor J. Baneke en ds. Karolien Zwerver voor. ‘Ons Genoegen’ uit Heino verleent haar medewerking aan deze dienst. Na afloop van de dienst is er koffie.

Aankondiging: Startzondag ‘Kerkproeverij’
Op 9 en 10 september wordt het startweekend georganiseerd. Tijdens het weekend wordt aan de slag gegaan met woorden, beelden, kleuren en vormgeving: hoe maken we onze kerk (meer) zichtbaar? Iedereen wordt opgeroepen hier vast over na te denken en geïnspireerd naar het startweekend te komen.
Het startweekend wordt op zondagochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, daarom is het verzoek je vooraf aan te melden via info@pknraalte.nl . Dit kan tot zaterdag 2 september a.s