Nieuwsbrief mei 2015

Kerkcafé
Vrijdagavond 1 mei is het kerkcafé geopend. Voor het laatst in dit seizoen. Loop gezellig
even binnen.

Herdenking
Op 4 mei is er om 18.30 uur een oecumenische dienst, voorafgaand aan de herdenkingen bij het gemeentehuis en aan de Zwolsestraat, in de Plaskerk. In deze dienst zullen dominee Karolien Zwerver en Pastoor Jan Verweij voorgaan. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is: Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst”. Na de dienst lopen we samen naar de monumenten.

Ontmoetingsdienst
Zondagavond 10 mei is er weer een ontmoetingsdienst. Dit keer met als thema: VRIJHEID. De band Root7 uit Den Ham zorgt voor de muziek. Kom je ook de vrijheid beleven? Wat is vrijheid precies en hoe kunnen we hiermee omgaan? De dienst begint om 19.00 uur in de Plaskerk. Vóór de dienst ben je van harte welkom in het Annahuis voor koffie/thee.

Natuurwandeling
Ben je een natuurliefhebber? Dan is de wandeling op zondagmiddag 17 mei iets voor jou! Onder leiding van Inez van Duijvendijk wandelen we door het Boetelerveld. Zij is IVN-gids. Inez laat ons dit stukje wonder van de Schepping, zo dicht bij huis, zien en ervaren. Draag aangepast schoeisel, omdat het er nat kan zijn. De kosten bedragen € 2,00 dus daar hoeft u het niet voor te laten. Aanvang wandeling om 14.00 uur bij het pad aan de Schoonheetenseweg 19.

Opgeven kan nog bij Janny Bolt, tel. 353350 jannyvankampen@bolt.tk.er

Op zondag 24 mei vieren wij met elkaar het Pinksterfeest. De dienst begint ’s morgens om 09.30 uur en dominee Karolien Zwerver gaat voor. Huub Oosterhuis heeft een prachtig lied geschreven over de Geest.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.


De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een, wat is verdeeld.

 

Wij zijn in Hem gedoopt,                           De Geest die ons bewoont,
Hij zalft ons met zijn vuur.                        verzucht en smeekt naar God,
Hij is een bron van hoop                           dat Hij ons in de Zoon
in alle dorst en duur.                                doet opstaan uit de dood.

Wie weet vanwaar Hij komt,                     Opdat ons leven nooit
wie wordt zijn licht gewaar?                      in weer en wind bezwijkt,
Hij opent ons de mond,                            Schepper Geest,
en schenkt ons aan elkaar.                       voltooi wat Gij begonnen zijt.

Fijne Pinksterdagen

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan!
Je kunt je aanmelden via:
www.pknraalte.nl/e-mailadres.php


---