logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 4 december 2020
Zondag 6 december, tweede advent
Tweede advent (3)
Ds. Richard Slaar gaat voor op deze tweede advent zondag. De lezing is uit Genesis 1:1 – 5 “God schept het licht”. In de liturgische schikking is naast de eerste met nobilis beklede fles van de vorige week nu de tweede fles bekleed met berkenschors. Een witte Helleborus niger (kerstroos) is erbij geplaatst. Aan het begin van de dienst worden de kaarsen in beide flessen aangestoken en zingen wij het volgende lied: Dank U, Vader van de lichten voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld voor de zon van mijn bestaan.

De wegwijzer
De wegwijzer
Kerst moet nog komen, maar de voorbereidingen voor de volgende Wegwijzer zijn al weer in gang gezet. Tot woensdag 9 december 18.00 uur kan de kopij voor het januarinummer worden gestuurd naar de redactie: redactie@pknraalte.nl.
Zondag 13 december avondmaal
Avondmaal
Zondag 13 december willen we weer avondmaal vieren in de Plaskerk. Uiteraard willen we dit weer zo veilig mogelijk doen. Iedereen blijft op zijn of haar plaats zitten. De diakenen komen met brood,
wijn en druivensap langs en halen de lege bekertjes weer op.
Brood en wijn/druivensap worden uitgedeeld via dienbladen, zodat de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. U kunt thuis ook meedoen met het avondmaal met eigen brood en wijn.

Kerst
geboorte Jezus
Oproepje!
Denken jullie nog even aan de mogelijkheid om muzikaal mee te doen op kerstavond en om liederen, teksten en ideeën aan te leveren voor de verschillende kerstvieringen?
Dan kunnen wij deze week beginnen met het maken van de liturgieën en de mensen die muzikaal meewerken met oefenen.
De eerste versieringen voor de kerstboom zijn gebracht. Met elkaar maken we er een bijzondere Kerst van!
Bezorgers gezocht!
Open deur (2)
De komende week ontvangt een groep gemeenteleden het Kerstnummer van het blad ‘Open Deur’ in de bus. Dit is een gezamenlijk initiatief van het College van Diakenen en het Pastoraat. Voor het bezorgen kan men nog enkele mensen gebruiken. Graag aanmelden bij het contactpunt Pastoraat: pastoraat@pknraalte.nl of 0627184443. Er wordt op u gerekend!
Geloven op maandag
Op dinsdag 15 december gaat geloven op maandag wegens omstandigheden niet door, dit wordt verplaatst naar januari.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.