logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 19 maart 2021
Zondag 21 maart, vijfde zondag 40 dagentijd
Graanveld
Ds. Richard Slaar gaat voor deze zondag en zal uitleg geven over Johannes 6 vers 20-33. Aan het eind van de dienst kun je thuis naar hartenlust meezingen. Het bekende lied 978 "Aan U behoort, o Heer der heren".
Vijfde zondag 40 dagentijd
Wandel puzzeltocht
Ezel
Vanaf zondag 21 maart kan de puzzeltocht worden gelopen. Op de website staat de route, ook op de ramen van het Annahuis en in het Weekblad van Salland.
Een leuke activiteit, die als je gelukt hebt, ook nog een ijsje oplevert!
Lichtpuntje
Lichtpuntje coronalied
God hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
Stemmen, stilte, al die mensen
kan men zich iets mooiers wensen.
Wat fijn dat jullie reageren! Zo kregen wij de vraag of we de tekst van het lied van vorige week in de nieuwsbrief wilden zetten. Natuurlijk doen we dat.
Melodie van Psalm 42, A.F.Troost
https://youtu.be/988X0L-PjfI

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen
bij U rusten, bij U schuilen.
orgel
God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen
omze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!
Lente
Alvast een beetje lente
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.