logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 27 november 2020
Zondag 29 november
Eerste advent
Zondag 29 november is het eerste advent. Deze zondag mag het eerste licht branden. Voor het eerst zingen we het lied: "Dank U, Vader van de lichten" (Hemelhoog 555); dit zullen we vervol-gens alle adventzondagen zingen.Ds. Henriëtte de Graaf gaat voor in deze dienst , waarin zij tevens afscheid
neemt van onze gemeente. Ook Enna Wijnhout zal in deze dienst afscheid nemen als ouderling. Henriëtte en Enna dank voor jullie inzet en betrokkenheid!
Adventsproject ‘DICHT BIJ HET LICHT’ december 2020
liturgische schikking (2)
De lezing op zondag 29 november, 1e advent is uit Johannes 8: 12 – 19 “Jezus is het licht voor de wereld.” De ondergrond voor de basisschikking is een paars kleed. Hierop staan 4 groene (lege) wijnflessen, als pijlers van ons leven. Ze staan symbool voor 4 adventszondagen en 4 windstreken. Op de flessen staat een open schaal/mandje als symbool voor jouw wieg/kribbe. In de fles komt elke zondag een witte kaars, die aan het begin van de dienst wordt aangestoken, te staan. Deze zondag is de 1e fles bekleed met nobilis (groene takken).
Deurcollecte zondag 29 november
Vluchtelingen
De diaconie heeft besloten om in clusters te collecteren om zo meer in te kunnen zamelen voor een bepaald doel. Voor de adventsperiode is er gekozen voor het project van Kerk in Actie “Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland”.
Duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen zijn op zoek naar warmte en veiligheid. De kerken helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen de kinderen op een betere plek te krijgen omdat ze geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ook investeren de kerken in de landen van herkomst voor een beter leven voor kinderen. Voor meer informatie zie ook de Wegwijzer van november. N.B. Ook de deurcollectes op 13, 20 en woensdag 23 dec zijn voor hetzelfde doel. U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Kerstengel
engel
Deze week vliegen de kerstengelen uit. In de advent periode naar kerst toe, zullen zij wekelijks van zich laten horen. Vanaf komende zondag zal ook de mand voor de kerstversiering in de hal van de Plaskerk staan.
zie ook https://www.pknraalte.nl/kerstengel/
Demonstratie liturgisch Kerst bloemschikken
schikking27-11-16
Donderdag 3 december om 19.30 uur wordt door de werkgroep Liturgisch bloemschikken een demonstratie in de kerk gegeven. Er wordt eerst een toelichting gegeven op het huidige Adventsproject. Daarna worden er enkele bloemstukken, die in de advents-/kersttijd passen, vanwege kleur, materialen, vormen etc.
gemaakt. Niet te moeilijk, dus met eenvoudige materialen, bloemen en groen, thuis ook goed te maken. Via de site van de kerk is de workshop thuis te volgen.
Eindejaarscollecte 2020 thema: Geeft u ook om onze gemeente?
collecte
Eind november is/wordt een brief van het college van kerkrentmeesters met daarin het verzoek om een eindejaar gift voor onze kerk bij de leden van de kerk bezorgd. Ook in deze crisistijd zijn er allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten met de uitzendingen via internet, pastoraat en diaconaat.
De inkomsten uit de exploitatie van het Annahuis zijn uitgebleven. Dit veroorzaakt in 2020 een verwacht omzetverlies van € 25.000. Om dit financiële gat te vullen vragen wij u om een extra bedrag over te maken als uw portemonnee dit toelaat. Graag op banknummer: NL 31 RABO 0373727402 ten name van: “CvK Protestantse Gemeente Raalte Eindejaarscollecte” Deze tenaamstelling verschijnt, als het goed is automatisch. De hele brief staat op de site. link:Eindejaarscollecte
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.