logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 23 oktober 2020
Zondag 25 oktober
Herfst bijbel
Ds. Hans van Ark Missionair predikant van de PKN gaat zondagochtend voor in de dienst die om 10.00 uur begint.
Het thema is: maakt geloven in God ons coronaproof?
Eén van de liederen die wordt gezongen is: lied 885 Groot is Uw trouw o Heer
Zing thuis uit volle borst mee!
klok wintertijd
Van zaterdag op zondagnacht wordt de tijd verzet, om drie uur zetten we de klok terug naar twee uur. We kunnen dus een uur langer slapen.
Vrijdagavond 30 oktober
André en Mariëlle
Mariëlle en André Booijink hebben het idee opgepakt om een muzikale avond te verzorgen op vrijdagavond 30 oktober om 19.30 uur vanuit de Plaskerk. Zij willen dit op een ludieke manier doen, dus hebben zij gevraagd aan gemeenteleden om verzoeknummers aan te leveren. Inmiddels hebben zij daar een programma van gemaakt en zijn druk aan het oefenen. Mariëlle en André zingen dit keer voor een goed doel: het Rode Kruis. Het Rode Kruis verleent hulp bij de corona crisis in 153 landen, waaronder ons eigen Nederland.
Je kunt bijdragen via: https://doneer.rodekruis.nl/coronavirus
giro 7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44.
Het wordt een bijzonder muzikale avond, die thuis is te volgen via https://www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/ Wij hopen dat jullie komen luisteren!
Dopen op zondag 1 november
dopen
Op zondag 1 november worden er twee kinderen gedoopt. Een feestelijke, bijzondere gebeurtenis. Het is dan niet mogelijk je aan te melden via de website of telefoon om hierbij aanwezig te zijn. De dopelingen worden omringd door naaste familieleden en vrienden. De gemeente is verbonden via de camerabeelden. We wensen de ouders alvast een goede voorbereiding.
Dankdag voor gewas en arbeid
dankdag 1
Dit jaar worden er op dankdag, woensdag 4 november, geen fruitbakjes bezorgd vanwege de Corona-situatie. De dankdagcommissie wil toch een kleine attentie, die door de brievenbus kan bezorgen bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
Wie wil helpen met het rondbrengen kan zich opgeven bij Riek Pakkert tel. 353164 of Janna Slendebroek tel. 351882. Wel graag bericht vóór 1november om voldoende tijd te hebben de routes in te delen.
De deurcollecte van de dienst op 1 november is voor de dankdagcommissie, die de opbrengst gebruikt voor de attentie voor de ouderen en zieken in onze gemeente. In de dienst van zondag 8 november gaat ds. Richard Slaar aandacht besteden aan de Dankdag.
Sleutels
Sleutels
Heb je een sleutel van het Annahuis/honk of kerk en gebruik je deze niet op dit moment. Dan willen we vragen deze in te leveren bij Aaltje Booijink. Dit om te voorkomen dat sleutels op den duur zoek raken. Je kunt Aaltje bereiken op 06-27129798 of Email:annahuis@pknraalte.nl
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.