logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 6 november 2020
Zondag 8 november
dankdag
Deze zondagmorgendienst staat in het teken van dankdag. Op de Dankdag zelf is door een enthousiaste groep vrijwilligers een kleine attentie bezorgd bij de 80-plussers en de zieken in onze gemeente. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst.
Belboom
Telefoon oudere vrouw
Het is al weer een tijdje geleden dat er in Raalte is begonnen met de ‘belboom’. Veel mensen uit de gemeente hebben andere gemeenteleden gebeld om te vragen hoe het met hun gaat. We merken dat deze telefoontjes nog steeds plaatsvinden. Uiteraard zijn er ook veel contactpersonen die de mensen in hun wijk regelmatig bellen.
Een mooie manier om contact met elkaar te houden. En ook om te zien wat er eventueel aan andere aandacht nodig is. Mocht u nog niet gebeld zijn en toch wel graag eens contact willen, bel dan gerust zelf met het contactpunt pastoraat 06-27184443. Daar is een luisterend oor en indien nodig brengt men u in contact met andere pastorale zorg.
Dinsdag 10 november
kerst
De bedoeling was om op dinsdagavond 10 november een workshop te geven vanuit de Plaskerk "Hoe vieren we dit jaar kerst met elkaar". Helaas kan dat niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Maar.... we zijn nooit voor één gat te vangen!
We nemen komende zondag na de dienst een filmpje op en deze komt dinsdagavond op de website te staan. Jullie worden van harte uitgenodigd hiernaar te kijken en daarop te reageren. Want we gaan samen kerst vieren, dat is zeker!
Wegwijzer
De wegwijzer
De komende Wegwijzer met al het nieuws rondom de Kerstdagen verschijnt rond 26 november. Kopij voor dit nummer kan bij de redactie (redactie@pknraalte.nl) worden ingeleverd op uiterlijk woensdag 11 november vóór 18.00 uur.
Klein Salland
Klein_Salland_klein
Zondag 15 november gaan de voorgangers van de gemeenten in Klein Salland voor in een andere gemeente. In Raalte wordt de dienst geleid door ds. Henk Jan Damstra uit Olst.
De deurcollecte is deze zondag voor het gezamenlijke diaconale KleinSalland Project Atiy. Stichting Atiy zet zich in voor kansarme Boliviaanse kinderen en realiseert diverse projecten die erop gericht zijn de toekomst voor de kinderen te verbeteren. Inmiddels is er voor dit project al € 1220 opgebracht.
Kerstengelen
engel
Engelen zijn boodschappers van God. Al een aantal jaren hebben enthousiaste engelen mensen in de adventstijd (heimelijk) bezocht. Hoe mooi zou het zijn als dit jaar, door de Corona, een nog grotere groep engelen op pad gaat om mensen, die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, te bezoeken. Vier weken lang mag je iemand “stiekem” verrassen met een attentie. Na deze vier weken mag je, als je dat wilt, jezelf bekend maken.
Ben je enthousiast geworden en wil je ook een engel zijn, meld je dan aan. Wil je wel meedoen, maar weet je niet wie je zou kunnen bezoeken, dan wordt er voor een adres gezorgd. Na je opgave hoor je hoe het precies in zijn werk gaat. Of kijk alvast op de site van de kerk. Aanmelden kan bij Marjo Romeijn, Email: fam Romeijn, of bellen 365526 of 06-44047417. Bij Marjo kun je ook terecht voor meer informatie over dit mooie project.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.