logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 16 oktober 2020
Zondag 18 oktober
Jeremia 7
Deze zondagmorgen lezen we Jeremia 7 vers 1 tot en met 15. Ds. Richard Slaar gaat voor in deze dienst. De dienst begint om 10.00 uur. Aanmelden kan via www.pknraalte.nl en telefoon pastoraat 06-27184443
Leerhuisavond donderdag 22 oktober, thema: “Zo God wil...”
bijbel
Over hoe God - ook mensen in Staphorst - (niet) beschermt tegen Corona!
Wat zeg je als het kwaad goede mensen treft? Kun je wel iets zeggen? Kan je alleen maar zwijgen?
Wat wil God eigenlijk? Wat is zijn wil? Wat “behaagt Hem”?#Goddoetmee!
Over deze vragen wil ds. Richard Slaar met ons nadenken. Hij zal er een inleiding over houden voor lopende camera zodat de mensen thuis erbij kunnen zijn. Na de inleiding is er via de WhatsApp gelegenheid om ook van een afstand vragen of opmerkingen in te brengen (via zijn eigen nr. 06-15906012) - ook sms-en is mogelijk. Misschien zijn er nu al wel vragen of opmerkingen en daarom mag iedereen ook vooraf al reageren.
Welkom op 22 oktober a.s. vanaf 19.30 uur vanuit de Plaskerk.
Wat betekenen de corona maatregelen voor ons?
CoronaAffiche
Even alle zaken op een rijtje:
* Kerkdiensten op zondagmorgen met een advies van 30 aanwezigen tijdens de dienst, exclusief de mensen van de organisatie.
* Uitvaarten zijn van het advies aantal personen uitgesloten, we passen hier maatwerk toe. Dit gaat in overleg met uitvaartleider, familie en de beheerder van de Plaskerk.
* Het dragen van een mondkapje is verplicht. Vanaf zondag dragen we bij binnenkomst in de kerk en ook in het Annahuis een mondkapje. Als je op je plek zit, mag deze weer af.
Op woensdagmorgen blijft de Plaskerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Ook dan de vraag om een mondkapje te dragen.
Het Annahuis
* Het Annahuis is alleen open op afspraak.
* Ook als je wat op moet halen of met iemand afspreekt, laat dit Aaltje Booijink weten. Dit kan via 06-27129798 mag ook met een appje.
* Er mogen groepen tot 30 personen bij elkaar komen, echter wel onder strikte voorwaarden.
Houd moed, heb lief!
Voor alles geldt, laten we er met elkaar alles aan doen om het virus onder controle te krijgen. Alleen dan is het mogelijk dat we over een tijdje weer naar versoepelingen gaan van de maatregelen.
Houd moed
De vlag is weer uitgehangen bij de Plaskerk. We hebben met elkaar een steuntje in de rug nodig. Dit is echt geen makkelijke tijd. Dit geldt voor iedereen, iedere generatie worstelt met de beperkingen.
We doen ook binnen de organisatie van de Protestantse gemeente Raalte onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wil je iets met ons delen, heb je een opmerking of een goed idee; laat het ons weten. Dit kan via de telefoon van het pastoraat: 06-27184443 of via info@pknraalte.nl
Herfstcollecte diaconie
Diaconie
Een dezer dagen zult u de brief ontvangen voor de herfstcollecte van de diaconie. De diaconie krijgt meer verzoeken om financiële bijstand bij armoede situaties. Ook wil de diaconie met haar activiteiten het proces van vereenzaming tegengaan. Daarvoor heeft de diaconie uw financiële ondersteuning nodig. Geeft u ook?
NL94 RABO 0373 738781 t.n.v. Diaconie PKN Raalte
o.v.v. Herfstcollecte.

Foto's genomen in het Broeklander bos
Broeklanderbos1
Broeklanderbos2
Broeklanderbos3
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.