logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 9 oktober 2020
Reserveren
reserveren
Voorlopig mogen slechts 30 personen in de kerk een dienst bijwonen. Reserveren kan via de website en telefoon pastoraat. Gelukkig zijn de diensten wel online te volgen via www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/
Zondag 11 oktober
Bijbel
Zondag gaat mevr. Ellen Kolthof uit Hardenberg voor in de dienst. De uitgangscollecte is voor het Werelddiaconaat t.b.v. een Landbouwproject in Rwanda. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn.
De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werker in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Afwezig
Richard Slaar
Ds. Richard Slaar is afwezig van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober. Voor dringende zaken kan er een beroep worden gedaan op ds. Henriëtte de Graaf.
Dinsdag 13 oktober orgelconcert
Orgel Plaskerk
De komende maanden proberen we activiteiten te organiseren in de kerk. Jullie kunnen dan thuis genieten van de programma's die worden geboden. Dit kan zoals ook op zondag via:
www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/
Op dinsdagavond 13 oktober om 19.30 uur de eerste activiteit. Klaas Bos bespeelt het orgel. Hij heeft een mooi programma samengesteld van liederen van Klaas Jan Mulder, Johannes de Heer, Martin Mans en Willem Hendrik Zwart. Janny Jonkman en Femmy Geerts zullen enkele liederen meezingen. Jeroen Vermaas en Hanneke Vrieling verzorgen de presentatie. Wij hopen van harte dat jullie komen luisteren!
De Wegwijzer
Kopij voor de Wegwijzer van november kan t/m woensdag 14 oktober vóór 18 uur worden ingeleverd.
Kidzclub
Jeugd
In verband met de herfstvakantie is er vrijdag 16 oktober geen Kidzclub. Jullie worden vrijdag 23 oktober weer verwacht. Fijne vakantie!
Bloembollen
bloemen-bloembollen
We hebben wat leuks bedacht. We leven op dit moment in een onzekere tijd en het lijkt erop dat dat ook nog een tijd duurt. De natuur bereidt zich ook voor op de winter, het blad verkleurt en de bladeren vallen. Het is tijd om de bloembollen in de grond te poten, zodat we in het voorjaar kunnen genieten van de lentepracht. Dit gaan we dus doen! Hettie Nijhuis heeft bloembollen geregeld vanuit de polder, deze worden in de tuin gepoot van het Annahuis door enkele leden van R4R. Een beetje als symbool van de periode waarin we ons nu bevinden. Maar dit gaat voorbij, en dan zal net als in de lente, de wereld er weer anders uitzien. In het kerkblad komt de kleurplaat die hiernaast staat afgebeeld.
paddestoel2
herfst
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina