logo pkn
Nieuwsbrief 18 september 2020
World servents / Wereld verbeteraars
jongerenwerk world servants
Soms word je ineens verrast. Komende zaterdagmiddag komen enkele vrijwilligers van World Servants. Zij hebben contact met ons gezocht en vroegen of wij een klus hadden rondom Plaskerk / Annahuis. Samen met Koop Geerts en André Booijink gaan zij de tuin "winter" klaar maken. World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
Coronamaatregelen
Coronavirus
We horen het vaak: "ik ben er zo klaar mee!". We hebben er begrip voor dat je genoeg hebt van alle maatregelen om het coronavirus in te kunnen dammen. Maar we kunnen niet anders dan ons aan de regels houden om daarmee de kans op besmettingen zo klein mogelijk te maken. Dus vragen we vooral jullie medewerking en begrip.
Welkom in de Plaskerk
CoronaAffiche
Het van te voren aanmelden via de website of de telefoon blijft onverkort van kracht. Dit kan tot vrijdagavond. Mocht je je niet hebben kunnen aanmelden dan mag je ook op zondagmorgen naar de kerk komen, maar dan loop je het risico dat er géén plek meer is. Je zult bij het toewijzen van de plaatsen vaak even moeten wachten. We vragen jullie wel dringend als je je niet hebt aangemeld, je contactgegevens in de mand te doen die in de hal onder de toren staat.
En voor iedereen geldt: Bij binnenkomst de voorgeschreven afstand te respecteren, je te melden bij de dienstdoende vrijwilliger, je handen te ontsmetten en de instructies van de vrijwilligers op te volgen. Alleen op deze manier kunnen op zondagmorgen naar de kerk. Het coronavirus maakt dat wij ons aan deze regels moeten houden.
Maar bovenal voel je, ondanks deze beperkingen van harte welkom!!
Omdat de diensten vanaf 20 september weer om 10.00 uur beginnen schuiven de tijden, waarop je in de kerk wordt verwacht (na het aanmelden via de website) een half uur op. Dit is inmiddels aangepast, maar de eerste aanmeldingen hebben wellicht nog de oude tijden bevestigd gekregen. Graag even goed opletten a.u.b.
Zondag 20 september 10.00 uur dienst
Klok 10.00 uur
Zondag 20 september beginnen we om 10.00 uur. Ds. Richard Slaar gaat voor en de dienst staat mede in het teken van het herbevestigen van ambtsdragers. De lezing is Genesis 6 vers 14 tot en met 22.
Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis. Wij hopen jullie van harte te ontmoeten.
Collecte
FotoKameroen nr 3 2016 001
De uitgangscollecte is voor Kameroen. De jaarlijkse bazar voor Kameroen kan helaas niet door gaan. De diaconie wil op deze zondag in september toch uw aandacht vragen voor het goede werk van de bazar commissie en beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Zingen
Liedboek
In de zondag ochtenddienst wordt er gezongen door twee gemeenteleden van de kerk. Dat zijn veelal dezelfde zangers. Er zijn vast meer gemeenteleden die goed kunnen zingen en die dit ook graag willen doen.
Schroom niet en neem contact op met Janny Jonkman, mobiel: 06 126 088 38.
Kidsclub
start kidzclub
De vakantie is voorbij en de Kidsclub (7-12 jaar) gaat weer starten. Graag nodigen wij jullie uit om mee te doen. Aanstaande vrijdag 18 september om 19 uur komen we bij elkaar in het Annahuis. Het duurt tot 20:30 uur. Deze eerste keer mogen de ouders even aan het begin mee om kennis te maken met de leiding.
Dezelfde regels gelden nog steeds vanwege de corona: handen desinfecteren als je naar binnen gaat, van de leiding en andere volwassenen die niet bij je eigen gezin horen anderhalve meter afstand houden, geen handen geven en niet knuffelen. (dat vinden jullie misschien helemaal niet erg?) Elke twee weken is er club. De nieuwe jeugdwerker Egbert-Jan Haselhorst heeft er veel zin in. Jullie krijgen de verdere data nog door. Vriendjes en vriendinnetjes mogen natuurlijk ook mee.
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina