logo pkn
Nieuwsbrief 25 september 2020
Zondag 27 september
Tollenaar
Zondag 27 september gaat dhr. Gijs van Vulpen voor in de dienst die om 10.00 uur begint. Het thema van deze dienst is: de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Velen van jullie zullen dit verhaal herkennen. Wat kunnen we ermee in deze tijd? Laat je inspireren zondag. Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis.
Zondag 4 oktober gezinsdienst
ark van Noach
Zondag 4 oktober is het dierendag. In de Plaskerk wordt dan een gezinsdienst gehouden. De drempel is laag, de kinderen zijn welkom en zijn een belangrijk element in de viering. De jonge gezinnen in onze gemeente zijn dan ook met name en van harte uitgenodigd om zich voor deze zondag aan te melden. Kan via de site www.pknraalte.nl.
“Kom aan boord” is het thema en we vertellen het verhaal van Noach en de dieren op de ark. Heb je daar een boekje over, of heb je zelfs een ark in huis, of iets dat op de ark hoort, neem maar mee! Dan laten we aan elkaar zien wat er over de ark te vertellen is! We luisteren naar verhalen, praten er over, zingen ervan, luisteren naar liedjes en maken muziek. Het belooft een hele leuke, drukke, beweeglijke en begrijpelijke dienst te worden.
Uitgangscollecte 4 oktober: Fonds voor Ons
Fonds-voor-Ons_logo
Stichting Fonds voor Ons bestaat sinds 2017 en is een initiatief van inwoners, organisaties en kerken in de gemeente Raalte.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil het fonds verantwoordelijkheid nemen voor anderen; voor mensen die ondanks alle bestaande voorzieningen toch in financiële problemen komen. Iedereen kan een verzoek tot hulp doen. Er wordt niet gekeken naar huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. Het fonds krijgt geld gedoneerd van het bedrijfsleven, individuele personen en van de deelnemende kerken. Het kan voorkomen dat rond specifieke gevallen Fonds voor Ons met deze partijen contact opneemt. Ook de diaconie van de PKN Raalte wordt in dit soort situaties benaderd.
Camera
camera nieuw
Er is een tweede camera geplaats. Tegenover de preekstoel aan de muur. Nu kunnen we nog beter de dienst in beeld brengen. Voor de vrijwilligers die hiermee werken ook weer een uitdaging. Deze tijd brengt veel beperkingen met zich mee, maar het plaatsen van de camera's in de Plaskerk biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen we ons met elkaar verbonden voelen.
Muziek in oktober
muzieknoot_op_notenbalk_2_1
Op dinsdagavond 13 oktober bespeelt Klaas Bos het orgel. Er wordt gewerkt aan een mooie muzikale avond met bekende melodieën. Aanwezigheid in de kerk is mogelijk. Ter zijner tijd met opgave en natuurlijk kun je thuis luisteren en meezingen.
Op vrijdagavond 30 oktober zingen en spelen André en Mariëlle Booijink in de Plaskerk. Ook daar kun je bij aanwezig zijn of thuis genieten van de muziek die zij brengen.
Het zijn de kleine dingen die het doen....
Bosje bloemen
Een oud liedje, dat ineens weer actueel is in deze tijd. Zaterdag is het burendag, een mooi moment om inhoud te geven aan het liedje. Juist nu weten we dat met z'n allen te waarderen!Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht
Die uitgestoken hand die je van hen niet had verwacht
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment
Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent.

Refrein:
't Zijn de kleine dingen die het doen die het doen
't Zijn de kleine dingen die het doen (2x).

Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag
Dat onverwacht gesprek toen je 't allemaal niet meer zag
't Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon
Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon

We leven in het groot, we maken veel te veel mis waar
We praten wel, maar luisteren zelden naar elkaar
We kijken naar een punt en veel te weinig om ons heen
We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen.

(gezongen door Saskia en Serge geschreven door Hans Peters jr.)
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina