logo pkn
Nieuwsbrief 5 juni 2020
Foto lamp Plaskerk
Zondag 7 juni
In de zondagmorgen viering gaat Gijs van Vulpen voor. In deze dienst zal ook weer een lector de lezingen verzorgen. De kosters zijn in de dienst om te ervaren hoe te werken met de nieuw richtlijnen.
Deze zondag wordt ook wel zondag Trinitatis genoemd: Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en eer aan de Pinkstergeest.
We zingen onder andere lied 705 "Ere zij aan God de Vader". https://youtu.be/VP0wTACQW2g

twitt1_400x400
Mededeling van de kerkenraad
Afgelopen woensdag heeft de gemeenteavond plaats gevonden. Naar aanleiding hiervan zal vanuit de kerkenraad in de dienst van 7 juni een mededeling worden gedaan.
Woensdagavond wees ds. Richard Slaar op een door hem zelf gemaakte website, waarop hij zich nader voorstelt: www.halloraalte.nl
CoronaAffiche
Zondag 5 juli
Vanaf zondag 5 juli mogen we 70 mensen verwelkomen in de Plaskerk. Dit i.v.m. de 1,5 meter regel t.a.v. de corona maatregelen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om dit op een goede manier te begeleiden. De website wordt ingericht, zodat jullie je via de website op kunnen geven. Op zondag 21 juni zal Aaltje Booijink uitleg geven. Voor vragen en opmerkingen zijn we bereikbaar ter zijner tijd.
Bij binnenkomst word je welkom geheten en zal er gevraagd worden of je corona gerelateerde klachten hebt. Je kunt in de kerk je handen desinfecteren. Je mag je jas niet aan de kapstok hangen, maar meenemen naar de plaats waar je gaat zitten. Er loopt een vrijwilliger met je mee. Tijdens de dienst is er geen collecte, dit blijft zoals het nu is, je kunt de collecte overmaken naar het banknummer: NL39RABO03545500112 t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte.
Ook één van de maatregelen, die we met pijn in het hart hebben moeten besluiten, er mag niet gezongen worden. Er zal net als nu op een creatieve manier invulling aan worden gegeven.
Inrichting koor
De mensen die in het stoelen vak zitten, zullen na de dienst door de kleine zijdeur de kerk verlaten op aanwijzingen van de vrijwilliger. Het banken vak zal de kerk verlaten onder de toren door en door de grote deuren. Ook op aanwijzing van de vrijwilliger. Het zal wennen zijn maar op deze manier kunnen we in ieder geval weer aanwezig zijn.

Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina