Logo protestantse gemeente raalte4
Nieuwsbrief Februari 2019
fig1
Actie Kerkbalans
De contactpersonen komen op vrijdag 1 februari tussen 19 en 20.30 uur de envelopjes van Kerkbalans 2019 weer inleveren in het Annahuis. Dan wordt het weer spannend. Zullen de toezeggingen de kerk in staat stellen de beoogde doelen te realiseren?
Klein Salland
Zondag 3 februari is het een Klein Salland Zondag. Ds. Martje Veenstra-Oving Uit Wijhe gaat in Raalte voor. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis.

Zangavond Heino
Zondag 3 februari ’s avonds om 19.00 uur kun je mee Zingen op Zondagavond in de Nicolaaskerk in Heino. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder. Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij: Gerhard van Toly, e-mail: gerhardinekevantoly@ziggo.nl telefoon 393256 of 06-25272633

Kerkelijk Bureau
Vrijdag 8 februari van 19 – 20.00 uur houdt het CvK zitting in het Annahuis voor het aanschaffen van collectemunten en is er gelegenheid om de busjes van het verjaardagsfonds te laten legen.

Kidzclub
Op vrijdag 8 februari komt de kidzclub o.l.v. jeugdwerker Ruben Baan weer bij elkaar in het Annahuis.

Dopen
Zondag 10 februari is het doopzondag. Ds. Karolien Zwerver leidt de dienst.
fig2
Rebible, ontdekking van vergeten Bijbelverhalen
De eerste avond op 14 januari gemist? Wel, maandag 11 februari is de tweede Rebible-avond in Wijhe. Het boek Rebible, geschreven door Inez van Oord, wordt o.l.v. ds. Martje Veenstra-Oving besproken. In het boek geeft de schrijfster aan om op een nieuwe manier naar de Bijbelse verhalen te kijken. De avond wordt gehouden in ’t Langhuus in Wijhe en begint om 20:00 uur. Graag van tevoren opgeven via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
Dienst op zondag 17 februari
Klaas van der Kamp, classispredikant van Overijssel, uit Kampen gaat voor in de dienst.

Samen eten en zingen
Na het succes van de boerenkoolmaaltijd vorig seizoen kun je dit jaar genieten van een Chinees buffet. Onder begeleiding van Hendrik Nijhuis op piano en met zang van André en Mariëlle Booijink kan er heerlijk (mee)gezongen worden. Dus kom op vrijdag 15 februari naar het Annahuis en doe mee om er een gezellige avond van te maken!
fig3
Wij beginnen om 18.30 uur. De kosten voor het eten bedragen € 15,-- en de drankjes moeten apart worden afgerekend. Opgave uiterlijk maandag 11 februari via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
fig4
Brackman Trio
In een poëtisch en dramatisch programma neemt het Brackman Trio je door de grootsheid van de Russische muziek. Het Brackman Trio – Tim Brackman (viool), Kalle de Bie (cello) en Sean Morgan-Rooney (piano) – werkt in dit concert samen met de Noors-Russische sopraan Elizaveta Agrafenina, die voor de pauze een serie door Shostakovich
op muziek gezette liefdesgedichten van Alexander Blok zingt. Tragisch en verdrietig, maar betoverend mooi en emotioneel. Na de pauze staat muziek van de componist Pyotr Ilyich Tchaikovsky centraal. Het concert is op zondag 17 februari 2019 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open) in de nicolaaskerk in Wesepe. Kaarten à € 15,00 (inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl
Bingo avond
Maandag 18 februari, traditioneel in de voorjaarsvakantie, wordt in het Annahuis de Bingo avond gehouden. Wij beginnen om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Allen welkom op deze altijd heel gezellige avond. Waar de opbrengst naar toe gaat is nog niet bekend maar sluit aan bij het diakonale project van dit jaar en een deel voor de kerk.
fig5
Koffie-ochtend
Op donderdag 21 februari van 10.00 tot 11.30 uur staat in het Annahuis de koffie weer klaar op de maandelijkse koffie-ochtend. Steeds meer mensen weten het Annahuis dan te vinden voor een moment van contact en gezelligheid. Kom en doe ook een keer mee!!
Dienst op zondag 24 februari
Ds. Henriette de Graaf is onze voorganger

Bezoek aan de voedselbank
Op dinsdagavond 26 februari is er gelegenheid de Voedselbank Raalte e.o. te bezoeken. Daar wordt verteld wat het werk van de voedselbank inhoudt. We zouden het heel leuk vinden als iedereen een pak koffie meeneemt zodat we dit gezamenlijk kunnen aanbieden. We verzamelen om 19:30 uur bij de voedselbank aan de Boeierstraat 10F. Graag van tevoren opgeven via de website van de kerk of via Hettie Nijhuis, Tel.: 362949 of per e-mail: activiteiten@pknraalte.nl
MailPoet