logo pkn
Nieuwsbrief 9 april 2020
Vlag
Vanaf woensdag 8 april hangt er een nieuwe vlag in de mast bij de kerk. Een vlag die door alle vier Klein Salland gemeentes wordt uitgehangen. Het initiatief voor deze vlag komt van de Protestantse gemeente Heerenveen. U kunt een flyer met de afbeelding van de vlag zelf printen en voor het raam hangen. Op de website is onder nieuws de afbeelding te vinden om hem te downloaden.
houd moed
Goede vrijdag, 10 april
pasen
Mariëlle en André Booijink verzorgen een muzikaal programma op Goede Vrijdag. Zij zullen liederen laten horen waarin we op weg gaan naar Pasen. Het programma begint om 20.00 uur vanuit de Plaskerk . Je kunt afstemmen via deze link André en Mariëlle hopen dat jullie net zo zullen genieten van deze muziek als zij doen, om zo samen op weg naar Pasen te gaan.
Verbonden
Samen luisteren / kijken naar de dienst in de Plaskerk. We zijn verrast door het aantal mensen, dat afgelopen zondag heeft afgestemd. Er waren 168 inschakelingen, wat fijn om zo met elkaar verbonden te zijn. Ook later in de week is er 123 maal naar de opgenomen uitzending gekeken. Samen geloofsgemeenschap zijn in deze tijd, nieuwe vormen en creatieve oplossingen zorgen voor verbondenheid.

Liturgische Schikkingen
“Sta op” en kom in beweging is het thema voor de bloemschikkingen in de kerk voor de 40-dagentijd en Pasen. Om in beweging te komen is er een doel nodig. Een stip op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp. Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden. Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. De lezingen komen uit het landelijke PKN-leesrooster.
1e Paasdag zondag 12 april
schikking
De schikking is gebaseerd op Johannes 20 : 1 – 18, De opstanding van Jezus. De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Veel mensen verlangen wel naar een leven na de dood en te weten dat hun geliefden niet verloren zijn in het eindeloze niets. In Israël geloofden de Farizeeën in de opstanding, de Sadduceeën niet.
En dan is er opeens het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, is zichtbaar, tastbaar en herkenbaar met een verheerlijkt lichaam, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. De schok is groot, maar de daaropvolgende vreugde niet uit te sluiten. De leerlingen staan rondom het lege graf. Zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de – nog een beetje ingehouden – vreugde van dat nieuwe begin uit.
Als niets meer vanzelfsprekend is, is alles weer bijzonder.
paasmorgen
De korte online dienst op 1e Paasdag zal worden geleid door ds. Henriëtte de Graaf. Jeroen Vermaas is ouderling/ lector. Klaas Bos bespeelt het orgel en Willemien van Ham verleent als zangeres haar medewerking. De dienst begint om 10.00 uur en is te beluisteren via de Kerkradio. Net als op 5 april j.l. is ook deze dienst met beelden uit de Plaskerk te volgen met de link naar dienst voor de live uitzending.
Op weg naar het licht: online vespers in de Stille Week
licht
In de Stille Week verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO online vespers: op donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.30 - 20.00 uur. Deze zijn te bekijken via deze website. Via eo.nl/samengeloven kunt u ook gebedspunten
aandragen en een digitale kaars aansteken.
Donderdag: thema 'avondmaal' met ds. Pim Brouwer en Dwight Dissels
(met liedjes uit The Passion)
Vrijdag: thema 'Erbarme Dich' met ds. Elsbeth Gruteke, counter-tenor Sytse Buwalda en muzikanten (met muziek uit de Matthäus-Passion)
Zaterdag: thema 'stilte' met ds. Marleen Blootens en de Oden van Salomo
(met liederen uit Taizé)
Ingekochte boodschappen
Nu het Annahuis gesloten is, zijn de voorraden, denk aan koffiemelk, koekjes, dubbelfris, overgenomen door de diaconie en naar de voedselbank gebracht, samen met de ingezamelde producten van de woensdagmorgen. Met dank namens de voedselbank!

Omzien naar elkaar, doe eens een belletje
Het pastoraat is begonnen om kerkleden te bellen met de vraag; hoe gaat het met u. Mooie gesprekken komen hieruit voort, mensen reageren positief op een telefoontje! Misschien denkt u nu: ik wil ook meedoen en niet wachten tot ik gebeld wordt. Prachtig! Neem dan contact op met Contactpunt Pastoraat 6-27184443 of via pastoraat@pknraalte.nl en wij kunnen u namen en telefoonnummers geven. Overigens hebben wij niet van alle kerkleden een telefoonnummer. Mocht u dus nog niet gebeld zijn en u stelt een telefoongesprek wel op prijs, wilt u dan zelf het Contactpunt Pastoraat bellen. Zo gaan we van ouderling naar onderling en zijn we samen kerk.

Jeugd
Onze jeugdwerker Joël Akse onderhoudt via de mail contacten met de ouders van de kinderen 12- van de Kidzclub. Hij stuurt elke twee weken een werkvorm (ideeën van Jop en YfC) om thuis te doen met de kinderen. Ook de kleurplaatactie is via de mail verspreid. Met de 12+jeugd heeft Joël regelmatig contact in een whatsApp-groep.

Zomertijd
Volgens het rooster beginnen de diensten vanaf zondag 19 april om 9.30 uur. Ook de korte diensten vanuit de Plaskerk beginnen dan om 9.30 uur. Voorganger op 19 april is ds. Jan Gerrit Zomer uit Staphorst.
Link naar de kerkdienst met beeld.
Link naar liturgie pagina