logo pkn
Extra Nieuwsbrief Pastoraat 3-april-2020
images (1)
Belboom
Vanuit het pastoraat hebben we nagedacht over de vraag hoe wij aandacht kunnen besteden aan zo veel mogelijk mensen. Zeker nu we als gemeente niet meer bij elkaar kunnen komen, komt de sociale kant van het gemeente-zijn helemaal in de verdrukking. Gelukkig zijn er veel contactpersonen die op vaak creatieve manieren de contacten met hun wijk onderhouden. Vooral zijn er veel belcontacten.

Die belcontacten brachten ons op het idee of we niet een stroom van telefoontjes binnen de gemeente op gang zouden kunnen brengen. Een telefoontje is vaak zeer welkom als je de hele dag binnen zit en geen andere mensen meer ontmoet. Dan is het heel fijn om even met iemand te kunnen praten, te vertellen hoe het met je gaat, of je je nog goed kunt redden, of je er nog tegen kunt enz. enz.
Uit eigen ervaring weten we ook dat het heel fijn is om dit soort telefoontjes te doen.
Hoe gaan we dit doen?

Vanuit het pastoraat gaan we met zijn vieren (Enna, Henny, Hanneke en Berend) ieder 5 mensen bellen. Dan hebben we al 20 mensen bereikt. Aan het eind van het gesprek vragen we of men zelf ook 5 mensen wil bellen. Namen en telefoonnummers krijgen ze via het contactpunt pastoraat. Stel dat 3 van de 5 mensen op hun beurt ook weer 5 mensen willen bellen. In de volgende ronde worden er dan al weer 5 x 15 = 75 mensen gebeld. Enzovoort enzovoort. Op deze manier ontstaat er een grote stroom van telefoontjes binnen de gemeente, aandacht voor elkaar!
Mocht in een gesprek naar voren komen dat er meer hulp nodig is, dan kan er via het contactpunt pastoraat een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld de predikant of eventuele andere hulp.

Misschien hebt u bij het lezen van dit stukje het gevoel: ik wil niet wachten tot ik gebeld wordt, ik wil nu al wel 5 mensen bellen. Prachtig! Neem dan contact op met het contactpunt pastoraat (06-27184443 of pastoraat@pknraalte.nl) en wij kunnen u 5 namen en telefoonnummers geven.

Zo gaan we van ouderling naar onderling en zijn we samen kerk!

MailPoet