logo pkn
Nieuwsbrief 29 mei 2020
Inrichting koor
1,5 meter
Ook het koorgedeelte van de Plaskerk is nu ingericht op 1,5 meter. Er zijn een aantal stoelen uit de kerk gehaald en naar de opslag gebracht, om ruimte te creëren. Op deze manier kunnen we vanaf 1 juli met 70 mensen de diensten bijwonen.
Plein Annahuis
Het plein
Zoals jullie op de foto kunnen zien, hebben we ook het plein aangepast. Dit is nodig om ook voor de deuren van Annahonk en Annahuis de 1,5 meter mogelijk te maken. De bloembakken zijn gevuld met salvia nemerosa Ostfriesland.
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren vieren we dit jaar Klein Salland breed. ds. Martje Veenstra en ds. Henk Jan Damstra gaan voor in de dienst in Wijhe. Via www.kerkdienstgemist.nl kun je de uitzending bekijken/beluisteren. of via deze link
Thema van de dienst, die om 09.30 uur begint, is:
IN BEWEGING KOMEN
Denken jullie ook nog even aan de Pinkstercollecte van de diaconie?
Balonnen
Voor de kinderen
De kinderen hebben deze week een brief ontvangen met daarin ballonnen. Zondagmorgen kunnen jullie met je ouders het verhaal thuis beluisteren en ook meedoen.
Als ds. Martje in de kerk het verhaal vertelt, dan moet je de ballon bij de hand hebben. Zodra ze de kleur noemt blaas je de ballon op, maar leg er geen knoop op! En verder……… gewoon kijken met Pinksteren en je hoort wat er verder gaat gebeuren.
Gemeenteavond
Op woensdagavond 3 juni is de gemeenteavond waarin ds. Slaar zich voorstelt aan de Protestantse gemeente Raalte. Jullie kunnen vanaf 19.15 uur afstemmen. In de brief, die alle gemeenteleden hebben ontvangen worden meer bijzonderheden over hoe deze avond zal verlopen gegeven. link naar de gemeenteavond

Bezem
Veegploeg
De veegploeg pakt haar "veegwerk" weer op. Jan Ossekoppele heeft de vrijwilligers gebeld. Zoals iedereen, maken ook zij een eigen afweging om weer mee te doen of niet. Als je ook een handje wilt helpen, dan kan je dit aangeven via annahuis@pknraalte.nl of 06-27129798.
Schipgedeelte
7 juni
Vanaf 7 juni mogen we weer met 30 mensen in de Plaskerk zijn. Deze zondag zullen eerst de kosters, enkele kerkenraadsleden en de lector de dienst bijwonen om o.a. de nodige instructies te ontvangen. In de dienst van 14 juni zullen we uitleggen hoe we invulling gaan geven aan het opstarten van de kerkdiensten waarbij tot een maximum van 70 mensen in de kerk aanwezig mag zijn.
Bloemengroet
Bloemengroet vanuit de Plaskerk
Vanaf half maart was het niet meer mogelijk om de wekelijkse bloemen vanuit de kerk bij gemeenteleden te bezorgen. In plaats hiervan ontving men een bloemenkaart met onze hartelijke groeten en de afspraak later in de tijd bloemen in natura te ontvangen. Afgelopen zaterdag 23 mei was het zover, met leden van de diaconie en het pastoraat zijn er 30 boeketten bloemen bezorgd. Een bloemetje brengt altijd vreugde, zo ook bij de ontvangers, al moest het natuurlijk wel op gepaste afstand! De komende periode worden de bloemen steeds op zaterdag bij de betreffende gemeenteleden bezorgd. Fijn dat het op deze manier doorgang kan vinden!
Boek
Oorlogsverhalen uit Raalte en omgeving
We krijgen veel positieve reactie van mensen die het boek hebben gelezen. We hebben extra boeken bijbesteld. Wil je ook een exemplaar? Dat kan! Mail naar annahuis@pknraalte.nl of 06-27129798
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina