logo pkn
Nieuwsbrief 24 April 2020
Camera in de kerk
camera nieuw
Als gemeente zijn wij blij dat de diensten in de Plaskerk nu ook met het beeld via de camera zijn te volgen. Het blijft echter nog even zoeken naar mogelijkheden om de beelden wat af te wisselen, immers steeds een lege kerk achter de voorganger op het scherm is niet zo ‘opwindend’. Er wordt dus nagedacht om de kerk op bepaalde plaatsen wat op te ‘fleuren’. Maar wij moeten ons wel realiseren dat één camera op een vaste plek boven op de galerij ons nu eenmaal beperkt in de mogelijkheden.
Kijkcijfers
We zijn weer verrast en blij met de kijkcijfers van zondag 19 april. 171 adressen volgden de dienst rechtstreeks en 304 hebben later ingeschakeld. Fijn om te merken dat het aanschaffen van de camera een goede investering is geweest.
Oproep
download (1)
Lijkt het jou ook leuk en interessant om de camera te bedienen in de Plaskerk? Meld je dan aan bij info@pknraalte.nl . Wij zijn blij met nieuwe vrijwilligers!
Dienst op zondag 26 april
Op deze 3e zondag van Pasen: Misericordias Domini zal de korte online dienst worden geleid door ds. Jan Muntendam uit Epse. René Vugteveen is ouderling/ lector en Gerhard van Toly bespeelt het orgel. Twee leden van de cantorij zullen de liederen zingen. De dienst is met beelden uit de Plaskerk te volgen via www.pknraalte.nl met de link naar de live uitzending of naar kerkdienstgemist. En natuurlijk is de dienst ook te volgen via de kerkradio.
De liturgie voor de dienst is zoals gebruikelijk te vinden op de website van de kerk.
Paaskaars
Paaskaars
Door de coronamaatregelen heeft Jeroen Vermaas dit jaar de Paaskaars voor de Plaskerk alleen moeten maken. Laten we hopen dat we het komend jaar dit weer gezamenlijk in Klein Salland verband kunnen organiseren.
Traditioneel bestaat de decoratie van de Paaskaars uit een kruis en de letters Alpha en Omega. De eerste en de laatste letter uit het Griekse alfabet. Zij symboliseren de uitspraak van Jezus toen Hij zei: "Ik sta aan het begin en aan het einde". Het kruissymbool behoeft natuurlijk geen verdere uitleg.
Bij het kruis is gekozen voor kleuren die vanuit een helder lichtend midden naar buiten steeds donkerder worden. Zo straalt het licht van de verrijzenis vanuit het midden van het kruis. De Alpha en de Omega zijn in verschillende kleuren blauw gemaakt. Zij symboliseren het water, dat op veel plaatsen in de Bijbel wordt gebruikt. Het water van de oervloed, het water van de Schelfzee, het water van de Jabok en de Jordaan en natuurlijk het water van de doop. Ook hier staat een uitspraak van Jezus centraal: "Ik ben het levend water, wie van dit water drinkt, zal nooit meer dorst hebben".
De brandende Paaskaars het symbool van Gods aanwezigheid als wij in zijn naam bij elkaar komen, met symbolen en kleuren gebaseerd op uitspraken van Jezus zijn zoon, onze verrezen Heer.
Collectes
collecte
Omdat we op de zondagen niet fysiek geld in de collectezak kunnen doen, kunt u het overmaken via de bank op nummer: NL39RABO0354500112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte. Onder vermelding van: kerkdienst …………( datum van de zondag) Er wordt dan gezorgd dat het bedrag verdeeld wordt over de voor die zondag geplande goede doelen.
Paaskaarten
kaart
De kleurplaten van kinderen, en enkele volwassenen die het ook fijn vonden om te kleuren, leverden meer dan 50 mooie kaartjes op. Deze werden door Astrid Hommes en de buurkinderen rondgebracht. De kinderen vonden het reuze spannend om voor postbode te spelen in Raalte Noord. Bij het afleveren in de brievenbus van een oudere dame ontstond er een prachtig pastoraal gesprek van deurpost naar de stoep. Deze mevrouw vertelde wat haar nu bezig hield en hoe zij zich staande wist te houden. Zij was erg blij met een persoonlijk kaartje, maar meer nog met het gesprekje.
Kidsclub on-line
club
De avond van goede vrijdag ontmoetten enkele kinderen, de jeugdwerker Joël en Astrid elkaar in een virtuele kamer via de computer. We gingen een Paas-challenge spel doen. Joël had allerlei gekke uitdagingen bedacht met paaseitjes en een gekookt ei, die we ieder om de beurt voor de camera deden. Het bijbelverhaal van Jezus die na de opstanding door de gesloten deur bij de leerlingen op bezoek kwam werd gelezen. Ook konden we vertellen hoe we ons voelden in deze gekke tijd. De winnaars van het spel hebben chocolade Paashazen gewonnen. Die waren verstopt in hun tuin en zijn met succes op Paasmorgen gevonden door de kinderen.
Koningsdag
koningsdag
Op Koningsdag, maandag 27 april luiden we de klokken van 09.45 tot 10.00 uur en natuurlijk hangen we de vlag uit. We zijn benieuwd hoe u Koningsdag gaat vieren? Met oranjebitter en tompoezen? Maak er een gezellige dag van!
4 mei Dodenherdenking / 5 mei Bevrijdingsdag
4 en 5 mei
Maandag 4 mei luidt de grote klok van 19.45 uur tot 19.59 uur.
Op dinsdag 5 mei is er om 20.00 uur een extra uitzending vanuit de Plaskerk. Mariëlle en André Booijink zullen een muzikaal programma presenteren:
Herdenken en vieren, en dat in deze tijd. We zouden dit jaar 75 jaar vrijheid groots vieren. In de Plaskerk zou een expositie te zien zijn met het verhaal van de Poolse soldaten en verhalen van “gewone” mensen.
Het kan allemaal niet doorgaan en daarom zal tijdens deze muzikale viering op een andere manier hier invulling aan worden gegeven. Wij hopen dat u dan weer afstemt op de uitzending vanuit de Plaskerk en dat u ervan zult genieten.
Pinksteren zondag 31 mei
duif
Pinksteren vieren we Klein Salland Breed. Hoe mooi is dat! Vanuit de kerk van Wijhe zal de kerkdienst worden verzorgd. De voorgangers van Klein Salland gaan ons deze zondag inspireren. Zo waait de Geest door heel Klein Salland. De dienst is dan te volgen via kerkdienst gemist en af te stemmen op de kerk van Wijhe.
Er wordt nog bekeken of de dienst ook doorgeschakeld kan worden naar Raalte, zodat u hem via kerkdienst gemist Raalte kunt ontvangen. U hoort daar t.z.t. ongetwijfeld meer over.
Hoe gaat u om met deze tijd?
Omdat we elkaar niet meer fysiek spreken en we wel benieuwd zijn wat deze tijd met u doet, hebben we een nieuw idee. In de komende nieuwsbrief laten we u als gemeenteleden aan het woord. Heeft een u een anekdote, iets wat u heeft ontroerd of hebt meegemaakt. Het mag ook een foto zijn, of iets anders dat u wilt delen. Laat het ons dan weten en wij plaatsen dat dan in de komende nieuwsbrief. U kunt een briefje in de brievenbus van het Annahuis doen of via de mail annahuis@pknraalte.nl

Zo blijven we met elkaar verbonden en kunnen we met elkaar delen.
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina