logo pkn
Extra Nieuwsbrief Maart 2020
Coronavirus
Kerk1
Zoals u op de site van de kerk kunt lezen en het bericht is intussen ook in De Stentor verschenen, worden er de komende drie zondagen geen kerkdiensten in De Plaskerk gehouden.Een kleine groep mensen van de kerkenraad en enkele andere direct betrokkenen hebben overleg gehad over de invloed van het corona virus op ons kerkelijk leven.
Er is besloten om een sobere dienst te houden met een beperkte groep personen, w.o. een aantal leden van de Kerkenraad en het Pastorale team, enkele leden van de cantorij, de organist en een klein aantal andere direct betrokkenen. Mensen die de berichten niet hebben gelezen en toch zijn gekomen worden natuurlijk niet geweerd. Deze bijzondere dienst, die gewoon om 10 uur begint zal ongeveer een half uur duren en de noodzakelijke afkondigingen, zoals b.v. de bloemengroeten, zullen worden gedaan. Via de kerkradio en het internet www.pknraalte.nl rechts boven op de home pagina of via deze link kerkdienst is deze dienst normaal te volgen om zo de verbondenheid toch te voelen en het vertrouwen en het geloof met elkaar te delen. De dienst wordt geleid door ds. Henriëtte de Graaf. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de liturgie. De kerkenraad verzoekt ieder na te denken of er in zijn/haar directe omgeving gemeenteleden, die geen internet hebben, wonen en hen te informeren over wat er is besloten t.a.v. de kerkdiensten. Verder een vriendelijk verzoek van het pastoraat: Het zou prachtig zijn als de contactpersonen de komende weken een extra oogje willen houden op onze (oudere) leden.
Het is de bedoeling om de zondagen daarna ook een sobere dienst te vieren. Nadere berichten zullen via de site en de Nieuwsbrief volgen. Het Annahuis blijft geopend o.a. voor de kerkelijke activiteiten.
Liturgische Schikkingen
“Sta op” en kom in beweging is het thema voor de bloemschikkingen in de kerk voor de 40-dagentijd en Pasen. Om in beweging te komen is er een doel nodig. Een stip op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp. Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden. Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. De lezingen komen uit het landelijke PKN-leesrooster

Zondag 15 maart, ‘Oculi’
veertigdagen3 (2)
Johannes 4: 5 – 26 ‘Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw bij de bron’’. Een vrouw – buitenstaander in Israëlische ogen – wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid.
De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het leven gevende water te verhullen. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie: Ieder, die put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen. Ds. Henriëtte de Graaf leidt deze Sobere Viering op de 3e zondag in de Veertigdagentijd
Liturgie voor de bijzondere dienst op 15 maart 2020

Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf
Organist: Klaas Bos
Ouderling: Astrid Hommes
Lector: Mieny Tuten
======================================================
Welkom en mededelingen
Toelichting Liturgische schikking
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 121 : 1,4
Gebed
Zingen: ld. 835 : 1,3
Schriftlezing : Lukas 22 : 35 t/m 51
Overweging
Orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge …’
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden met aansteken van een kaarsje voor onze zorgen
Zingen: ld. 657: 3,4
Zegen
TV Uitzending
Zondag 15 maart zal ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN een korte meditatie verzorgen. Via de EO is deze uitzending life te volgen.

De Wegwijzer
Kopij voor het april nummer kan worden ingeleverd op woensdag 18 maart vóór 18.00 uur.

Koffie-ochtend
afb6
Donderdag 19 maart is er wel, voor degenen die dat willen, koffiedrinken in het Annahuis. Tussen 10.00 en 11.30 uur ben je welkom.
Zondag 22 maart
De voorganger is dan ds. Klaas van der Kamp uit Kampen. Ook dan zal er op dezelfde manier een sobere viering in De Plaskerk zijn .

Dialectdienst
Voor de dialectdienst van 22 maart om 19.00 uur zal er een aangepaste uitzending worden verzorgd. Link naar de dienst

MailPoet