Annahuis
NIEUWSBRIEF
vrijdag
15 maart 2024
Plaskerk
Ben jij ook zo blij met de inzet van vrijwilligers binnen de organisatie, stichting of vereniging? Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers bloeit de gemeente Raalte. Waardering voor deze mensen is dan ook erg belangrijk.
Zoals wellicht bekend organiseert het Vrijwilligerspunt Raalte jaarlijks de DankZij vrijwilligers. Dit jaar worden er diverse activiteiten/workshops en cadeaubonnen aangeboden. Een ruime keuze voor de vrijwilliger, van jong tot oud en door de hele gemeente Raalte. Wil jij ons helpen zo veel mogelijk vrijwilligers te bedanken voor hun inzet door hen op de hoogte te brengen van de DankZij vrijwilligers?
In de bijlage vinden jullie een folder met het aanbod en ook via de website
www.vrijwilligerspuntraalte.nl is het aanbod te bekijken.
Aanmelden kan tot 8 april a.s. via
Meld je aan voor de DankZij vrijwilligers 2024 | Vrijwilligerspunt Raalte en WijZ Welzijn.
Let op: Voor een aantal workshops geldt vol = vol. Informeer daarom je vrijwilligers op tijd, zodat zij een kans krijgen zich aan te melden.
Zondag 17 maart
Op deze zondag na biddag voor gewas en arbeid, is de uitgangscollecte voor de dankdagcommissie.
In alle 4 kerken van Klein Salland deelt de diaconie pootaardappelen uit die u in de tuin of
bloempot kunt poten. Later in het jaar kunt u de geoogste aardappelen meenemen naar de kerk. De
diaconieën van Klein Salland brengen deze dan naar de voedselbank. Met deze inmiddels bekende jaarlijkse actie staan we niet alleen stil bij “gewas en arbeid” maar steunen we ook de voedselbank.
Palmpasen viering 24 maart 2024

Zondag 24 maart gaan we Palmpasen vieren. Hiervoor kunnen kinderen, die dat willen, een palmpaasstok versieren in het Annahuis. Daarmee komen ze aan het eind van de dienst de Plaskerk inlopen, in optocht en misschien met een ezeltje (net als vorig jaar?).
Meld je wel even aan via de mail: kindenkerk@pknraalte.nl (vóór 18 maart !) De kinderen gaan direct voor de dienst naar het Annahuis en hebben dan voldoende tijd om met wat hulp van ouders de palmpaasstok te versieren. Heb je nog een stok thuis, neem die mee. Liefst al versiert met crêpepapier en voorzien van een
lange spijker bovenop. Hierop komt dan het broodhaantje. De andere versierspullen krijg je ook in
het Annahuis die zondagmorgen. Willen je ouders meehelpen met het versieren van de stokken? Neem dan contact op met Karin Besten (06-46280680). Appen mag ook!
Betalen via een QR-code nieuwsbrief
De digitale wereld rukt steeds verder op! Dat hoor je vnl. de ouderen nog al eens verzuchten.
Maar als je goed met je smartphone om kunt gaan is het toch een hele gemakkelijke manier van betalen.
Daarom heeft de kerkenraad 3 QR-codes gemaakt om het doneren van giften voor u nog eenvoudiger te maken. Één QR-code komt op de kaart, die u krijgt wanneer u jarig bent. Daarmee kunt u bijdragen aan het doel van het verjaardagsfonds.
Een andere krijgt steeds een plekje in de Nieuwsbrief en de derde wordt elke zondag op de laatste dia op het scherm in de kerk geprojecteerd. De opbrengst van wat via deze beide QR-codes wordt betaald, wordt verdeeld tussen de diakonie en de kerk. De kerkenraad hoopt natuurlijk dat u deze manier van betalen zult waarderen en wacht uw reacties (betalingen) graag af.
Volgende week komt er een extra Paas-nieuwsbrief uit.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.
Europees logo - hoge resolutie
leader
Provincie Overijssel
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Email Marketing Powered by MailPoet