logo pkn
Extra nieuwsbrief Januari 2020

LEVENSLICHT

STUDIO ROOSEGAARDE

Van 22 januari t/m 2 februari is in de Plaskerk een deel van het landelijk kunstwerk “Levenslicht” van Daan Roosegaarde te bewonderen.
Daan Roosegaarde
hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. In heel Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, Roma en Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Zij waren plaatsgenoten en buren. Om stil te staan bij de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust in hun eigen woonplaats, is LEVENSLICHT, een tijdelijk lichtmonument dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ontwikkeld door Studio Roosengaarde ook in Raalte te zien. Dit omdat op 27 januari het 75 jaar is geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, Zowel in de joodse Herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Ook uit de gemeente Raalte zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord. In het donker lichten de stenen op en “ademen” in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in uw gemeente gemist wordt.
In samenwerking met de gemeente Raalte, komt een deel van dit bijzondere kunstwerk naar de Plaskerk. Burgemeester Martijn Dadema zal op woensdagavond 22 januari om 19.00 uur het kunstwerk onthullen. Natuurlijk bent u daarbij van harte welkom.
Het tijdelijke monument is vervolgens tot en met zondag 2 februari elke dag tussen 18.30 – 21.30 uur te zien. Op zondag 26 januari is het monument tussen 14.30 – 17.30 uur te zien.
Voor meer info zie de website van de kerk.
download1
In de Plaskerk zal continue een diavoorstelling draaien met specifieke informatie over de Holocaust met de focus op de families en gebeurtenissen uit Raalte. Bezoekers kunnen tijdens het bezoek aan ‘Levenslicht’ deze diavoorstelling bekijken

Week van Gebed voor de eenheid 19-26 januari 2020
zondag 26 januari om 19.00 uur in de Plaskerk Oecumenische viering
Afbeelding1
Voorgangers ds. Roozenboom uit Holten en diaken Gauthier de Bekker. Het Herenkoor van de Pauluskerk o.l.v. dhr. Clemens Nieuwenhuis verleent medewerking.
De organist is Klaas Bos.
Het thema van deze dienst is : “zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” Het thema is voorbereid door een groep christenen op Malta, een eiland met een positief oecumenisch klimaat.
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden.

Na afloop staat er koffie en thee klaar in het Annahuis.
Raad van Kerken Raalte-Broekland.
Afbeelding2

Veertigdagentijdkalender

Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood.
Bestel de gratis veertigdagentijdkalender.
Afbeelding3
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
De kalender is gratis te bestellen via deze link https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
MailPoet