logo pkn
Kerst Nieuwsbrief December 2019
De periode van Advent 2019
kerst
kerst2
Adventsvieringen
kerk
In de Plaskerk organiseert het orgelfonds op zondag 15 december om 19.30 uur de traditiegetrouwe Kerstsamenzang. Onder begeleiding van Klaas Bos op het orgel worden vele bekende kerstliederen gezongen. De heer Gijs van Vulpen uit Zwolle leidt de avond en een Cello-ensemble verleent medewerking. Zo kort voor Kerst is het natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de goede Kerstsfeer te komen.
Ouderenmiddag
Voor (de oudere) gemeenteleden is er op woensdag18 december in het Annahuis de jaarlijkse Advents/Kerstviering, met o.a. samenzang en een kerstverhaal. Ds. Henriëtte de Graaf leidt de middag en de cantorij verleent medewerking. Aanvang 14:00 uur. Komt u ook? Dan graag op donderdag 12 of vrijdag 13 december tussen 9.00 en 10.00 uur bellen met Diny Wienen, tel. 850644 of met Riek Pakkert, tel. 353164
Koffie-ochtend
fig3
Op donderdag 19 december staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie klaar in het Annahuis. Schuif gezellig aan; hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Een mooi moment zo vlak voor de kerst om alvast stil te staan bij het komende kerstfeest en natuurlijk om bij te praten.
Kerstpakketten
Vrijdag 20 december bezorgt het College van Diakenen traditiegetrouw Kerstpakketten bij mensen die dit pakket goed kunnen gebruiken.
A Festival of nine Lessons and Carols
Image 1
Het bekende "New Sion Choir" o.l.v. Jan van Dijk, geeft vrijdag 20 december om 20.30 uur in de Plaskerk een uitvoering van de Anglicaanse Liturgie: A Festival of Nine Lessons and Carols. Het koor, waarin meerdere leden van de protestantse gemeente Raalte meezingen heeft een bijzonder hoog niveau en het is dan ook een buitenkans om dit koor in Raalte te horen. De toegang is gratis; wel is er een deurcollecte. Op zondag 22 december is het koor om 16 en 19.30 uur ook te horen in Klooster Sion te Diepenveen.
Kerstsamenzang Pauluskerk
fig 7
Mannenkoor Salland Vocaal organiseert voor de elfde en tevens laatste keer op zaterdag 21 december de grote Kerstsamenzang in de Pauluskerk te Raalte. Er worden veel bekende kerstliederen gezongen, afgewisseld door de muzikale bijdragen van verschillende koren of ensembles. De toegang is gratis; wel is er een deurcollecte. De netto-opbrengst is bestemd voor een lokaal goed doel. De aanvang is 19.00 uur. Kerk open om 18.30 uur.
Zondag 22 december
Voorganger op deze 4e Advent is ds. Lieke van Houte uit Heino/Zwolle. Het gemengd zangkoor Heino Vocaal verleent muzikale medewerking.
Anglicaanse Liturgie Lessons and Carols
De Zang- en Oratoriumvereniging Raalte geeft op zondag 22 december ‘s middags om 16.00 uur een kerstconcert in de vorm van A Festival of Nine Lessons and Carols in de Nicolaaskerk in Wesepe. De lezingen in het Engels gelezen door Miriam Jansen worden afgewisseld met liederen, de carols. De organist is Jeroen de Haan en het geheel staat onder de bezielende leiding van de dirigent Sander van den Houten. De toegang is gratis. Bij het verlaten van de kerk wordt een deurcollecte gehouden.
fig 6
Kerstavond/Kerstnacht dinsdag 24 december
Om 18.30 uur gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd o.l.v. de jeugdwerker Ruben Baan hun kinderkerstviering met als thema: Glow in the dark! houden in de Plaskerk. Vanzelfsprekend zijn ouderen ook meer dan welkom om deze viering mee te maken.

De eerste kerstavondviering begint om 20.15 uur. Voorganger is ds. Johan Wegerif uit Nijverdal. De cantorij zorgt voor de muzikale begeleiding.

Om 22.00 uur wordt de Kerstnachtdienst gehouden. Het thema is: Stille nacht, heilige nacht. Ds. Henriëtte de Graaf gaat voor. De dienst wordt opgeluisterd door het gospelkoor Freedom en het muziekkorps Ons Genoegen uit Heino.
1e Kerstdag
fig 9
Woensdag 25 december: Een dag om te vieren. Samen zingen en elkaar ontmoeten rondom het verhaal van Jezus’geboorte. Om 10.00 uur begint de Kerstviering in een heerlijk volle kerk. Bekende kerstliederen worden gezongen. Eigen gemeenteleden lezen Bijbelteksten, gedichten en gedachten bij macht, vrijheid en vluchten.
Zondag 29 december
Ds. Han Dijk uit Deventer leidt de dienst.

Oudejaarsdag, maandag 31 december
De oudejaarsavonddienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. Johan Wegerif uit Nijverdal. Een avond om achterom te kijken en vooruit te blikken. Dat God met ons mee moge gaan met Zijn Woord en Zijn Liefde als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.

Nieuwjaarsdag
Woensdag 1 januari is er geen dienst in de Plaskerk.
Nieuwjaarsontmoeting
Op 5 januari, de 1e zondag van het nieuwe jaar is het Annahuis vanaf 9.45 uur geopend om elkaar te ontmoeten en een goed nieuwjaar te wensen. Om 10.30 begint in de Plaskerk de door ds. Chienus Schokker te leiden dienst. Na afloop van de dienst heffen wij in het Annahuis het glas op het Nieuwe Jaar en luisteren naar de nieuwjaarsboodschap.
kerst
kerst2
MailPoet