logo pkn
Nieuwsbrief 3 april 2020
Pastorale mededelingen
plaskerk
De overheid heeft de coronamaatregelen verlengd tot 28 april. Dit houdt in dat er tot die datum op de zondagen een kerkdienst wordt gehouden met slechts een voorganger, een organist en iemand die de voorganger ondersteunt met mededelingen en het lezen van liedteksten. Ds. Henriëtte de Graaf zal zowel met Palmzondag als Eerste Paasdag de dienst leiden.
Uitvaarten
Voor het houden van uitvaarten vanuit de kerk heeft de kerkenraad een erg moeilijke beslissing moeten nemen. Zolang het coronavirus onder ons is, is het niet mogelijk een uitvaart vanuit de kerk de verzorgen. Dit om de gezondheidsrisico’s voor families en anderen tot een minimum te beperken. In overleg met de uitvaartleider, gaat de familie rechtstreeks naar het crematorium of naar de begraafplaats. Hier zal op passende wijze afscheid worden genomen. Later in het jaar wordt, in overleg met deze families, een herdenkingsbijeenkomst gehouden.
Camera
camera
Met ingang van zondag 5 april is er een camera in de kerk geïnstalleerd. Vooral nu wij zelf niet naar de kerk kunnen is het fijn als we beeld hebben van de diensten vanuit de Plaskerk. Zo weten wij ons nog beter met elkaar verbonden.
foto kerk
Het volgen van de (sobere) dienst kan net als alleen met het geluid via www.pknraalte.nl met de link naar de live uitzending of naar uitzending gemist.
Palmpasen en Pasen
boekje1 (2)
Vanaf de avond volgend op Palmpaasmorgen, tot en met de Stille Zaterdag, staan we (elke avond) stil bij het lijden en sterven van Jezus. Helaas hebben we moeten besluiten dat de vieringen in de Stille week geen doorgang kunnen vinden. Omdat we Pasen ook niet met elkaar kunnen vieren is er deze week een boekje, ‘de Stille week op weg naar Pasen’ gelijk met De Wegwijzer, verspreid. De verzending per post is apart gegaan. Mocht u geen boekje hebben ontvangen en er wel belangstelling voor hebben, mail dan naar annahuis@pknraalte.nl of bel 06-27129798.
.
Liturgische Schikkingen
“Sta op” en kom in beweging is het thema voor de bloemschikkingen in de kerk voor de 40-dagentijd en Pasen. Om in beweging te komen is er een doel nodig. Een stip op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp. Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden. Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. De lezingen komen uit het landelijke PKN-leesrooster.
6e zondag in de 40 dagentijd, 5 april Palmzondag
Op palmzondag staat niet de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem op het rooster maar datgene wat eraan vooraf gaat: De vrouw die Jezus’ voeten met kostbare zalf zalft. (Joh. 12: 1 t/m 11). Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet goed kennen. Maar het is heel bijbels: het hoofd van profeten en koningen werd gezalfd voordat ze hun grote taak begonnen en wie gestorven was werd ook gezalfd, gebalsemd. Opmerkelijk is dat bij Johannes Jezus’ voeten worden gezalfd.In de liturgische schikking zijn veel kruiden verwerkt. Ze ruiken heerlijk, ze geven smaak, kruiden zijn onmisbaar in ons bestaan.
20200402_103329
Juist in moeilijke tijden kunnen kruiden ons troost bieden. In de schikking lijken sommige kruiden op takjes. Ze zijn een verwijzing naar Palmzondag. Jezus’ sterven in Jeruzalem komt steeds dichterbij.
Ook deze sobere dienst, die wordt geleid door ds. Henriëtte de Graaf, is te beluisteren via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl.
Liturgie voor zondag 5 april 2020 * Plaskerk Raalte *
Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf
Ambtsdrager: Janet Snellink
Organist: Gerhard van Toly

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: lied 25a : 1,2
Woorden ter bemoediging /
Roep aan de herder (Thijs Weerstra)
Zingen: lied 23c: 1,3
Liturgische schikking
Schriftlezing: Johannes 12 : 1 – 8
Zingen: lied 558 : 1,3
Overweging
Zingen: lied 556: 1, 3
Pastorale mededelingen
Wij steken een kaars aan in deze tijd van coronacrisis
Gebeden
Slot – en zegenbede: lied 416 : 1,2,4
Collectes
download (1)
U kunt uw gaven per week via uw bankrekening overmaken. Voor 5 april staat de Kerk als uitgangscollecte op het rooster. Het gestorte bedrag wordt elke week verdeeld over de 3 geplande collectes. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening: NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte.
O.v.v. : Kerkdienst ................ ( geplande datum van de dienst).
De Wegwijzer
Let op! De kopij voor het volgende nummer moet woensdag 8 april vóór 18.00 uur worden ingeleverd. Dit is één week eerder dan gebruikelijk.
Plaskerk Raalte zet deuren open en luidt de klokken
De komende woensdagen is de Plaskerk open van 09.30 tot 12.00 uur. Hier maken inwoners van Raalte gebruik van. Een moment voor jezelf, een kaarsje branden. De mand voor de voedselbank is inmiddels gevuld en weggebracht. Ook de komende woensdagen staat de mand in de hal onder de toren. ’s Avonds zullen van 19 tot 19.15 uur de klokken van de Plaskerk weer worden geluid als teken van hoop en troost.
images
Gecancelde activiteiten
In het aprilnummer van de Wegwijzer, die deze week is bezorgd, wordt een aantal activiteiten genoemd, waarvan men bij het maken van deze Wegwijzer niet wist dat ze niet door konden gaan. De volgende activiteiten zijn dus gecanceld:
Joodse Paasviering op 15 april in de Plaskerk - Koffiedrinken op 16 april in het Annahuis
Excursie Canadese begraafplaats op 18 april - Uitdelen pootaardappelen op zondag 19 april
Benefietconcert in de Plaskerk op 19 april - Dopen op zondag 3 mei
Ribs, Bijbel, biertje op 9 mei
R4R reis gaat niet door
R4R
Na het enthousiaste bericht van vorige week, is er nu helaas minder vrolijk nieuws. De gekke periode waarin we terecht zijn gekomen door het corona virus heeft ervoor gezorgd dat er helaas te weinig tijd over is om de reis voor te bereiden. We keken met z’n allen al weer erg uit naar de reis en vinden het dan ook erg jammer
dat de zomer van 2020 niet haalbaar is. Voor nu gaan we kijken wat we kunnen bereiken voor de zomer van 2021. Zorg goed voor elkaar en we houden jullie op de hoogte!
Link naar kerkdienstgemist
Link naar liturgie pagina