logo pkn
Nieuwsbrief 29 Maart 2020
Diensten in de Plaskerk
plaskerk
Zo lang als nodig is en zo lang als het kan zal aan de zondagmorgendiensten met nog minder mensen vorm worden gegeven. Er zijn slechts drie mensen aanwezig in de kerk. Ds. Henriëtte de Graaf zal in ieder geval de komende diensten tot en met Pasen leiden.
Zomertijd
Van zaterdag op zondag wordt de klok weer een uur vooruitgezet. Hou daar rekening mee met het ontvangen van de dienst. Zondag nog 10 uur.
Zomertijd-op-je-iPhone
Camera
De dienst van 22 maart werd met beelden uitgezonden via Salland 1. Dit was een éénmalige activiteit. Maar er wordt nu hard gewerkt om een camera in de Plaskerk te plaatsen. Vooral in deze tijd is het fijn als we beeld hebben van de diensten vanuit de Plaskerk, zodat we ons nog beter met elkaar verbonden weten. Maar …komende zondag zal deze camera nog niet zijn geïnstalleerd.
Voedselbank
voedselbank
De voedselbank heeft aangegeven inmiddels een tekort aan bepaalde producten te hebben.. Het gaat b.v. om de volgende producten:
Houdbare vla - Blikgroenten - Rijst - Macaroni - Rookworst - en potten Jam. Als u e.e.a. voor de voedselbank wilt bijdragen dan kunt u elke woensdagmorgen, wanneer de kerk van 9.30 tot 12.00 uur open is genoemde producten in de mand op de tafel bij de entree onder de toren deponeren.

Liturgische Schikkingen
“Sta op” en kom in beweging is het thema voor de bloemschikkingen in de kerk voor de 40-dagentijd en Pasen. Om in beweging te komen is er een doel nodig. Een stip op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp. Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden. Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. De lezingen komen uit het landelijke PKN-leesrooster.

5e zondag in de 40 dagentijd, 29 maart, ‘Judica’
IMG_1849
Kun je opstaan – kun je tot opstanding komen – juist als het moeilijk wordt? Wij lijken nu op ineengedoken vogeltjes terwijl er een virusstorm over ons heen raast. Bij elkaar zitten kunnen wij niet, bij elkaar schuilen is moeilijk. Contacten worden ons van bovenaf zoveel mogelijk ontraden.
En toch proberen wij vanuit onze kerk moed en hoop te geven. In de cirkel van de schikking zien we de verbinding van de liefde die ons overeind houdt. Een rode roos, die staat voor liefde, wordt gesteund door klimop als teken voor de trouw. Ervoor staat een kastanjetak, van de trotse kastanjeboom hier voor onze kerk, als teken van hoop. God kan een nieuw begin maken, we gaan op Pasen aan. We laten ons niet ontmoedigen. We houden hoop op betere tijden. Ook deze sobere dienst, die wordt geleid door ds. Henriëtte de Graaf, is te beluisteren via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl.
Liturgie voor zondag 29 maart 2020 * Plaskerk Raalte *
Voorganger ds. Henriëtte de Graaf
Organist: Klaas Bos

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: ps. 42 : 3
Bemoediging en drempelgebed
Liturgische schikking
Tekstlezing: Lukas 23 : 26
Zingen: ld. 547 : 1,2,3
Overweging
Zingen: ld. 547 : 6
Pastorale mededelingen
Wij steken een kaars aan in deze tijd van coronacrisis
Gebeden
Zingen: ld. 562 : 1
Zegen
Collectes
download (1)
Nu het voorlopig niet mogelijk is om in onze kerk samen te komen voor de diensten kunt u – als u dat wilt – uw gaven per week via uw bankrekening overmaken. Per week, omdat de doelen van de uitgangscollectes per week verschillen.
Voor 29 maart staat de Kerk op het rooster. Het gestorte bedrag wordt elke week verdeeld over de 3 geplande collectes. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening: NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte.
O.v.v. : Kerkdienst ................ ( geplande datum van de dienst).
Plaskerk Raalte zet deuren open
afb kerk
Ook op woensdag 1 april en voorlopig elke woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur, kunnen mensen, die nu behoefte hebben om een moment de stilte te zoeken of een kaarsje te branden naar de de Plaskerk komen. Uiteraard neemt iedereen gepaste afstand van elkaar. In de kerk zijn kaarsjes aanwezig.
Kerkklokken
Op woensdag 1 april zullen van 19 tot 19.15 uur de klokken van de Plaskerk weer worden geluid.
images
Boekje voor de Stille week
boekje
Vanaf de avond volgend op Palmpaasmorgen, tot en met de Stille Zaterdag, staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Al jarenlang komen we alle avonden van die week bij elkaar. Ook voor 2020 is deze cyclus voorbereid. Helaas hebben we moeten besluiten dat deze vieringen in de Stille week geen doorgang kunnen vinden. Omdat we Pasen ook niet met elkaar kunnen vieren, wordt er gewerkt aan een boekje voor de Stille week op weg naar Pasen. Dit boekje wordt gelijktijdig met De Wegwijzer van april verspreid.
Link naar Kerkdienstgemist pagina

Link naar liturgie pagina
MailPoet