logo pkn
Nieuwsbrief 17 maart 2020
Coronavirus
download
De kerkenraad heeft besloten om zodra er informatie over de kerk en de kerkelijke activiteiten zijn te melden dit te doen via een Nieuwsbrief en in de rubriek Nieuws op de site van de kerk. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus hou uw e-mailbox goed in de gaten.
Openstelling Annahuis
In tegenstelling tot het bericht op de nieuwsbrief van 14 maart is het Annahuis tot maandag 6 april gesloten. Mocht dat anders worden, dan wordt u daar uiteraard z.s.m. over geïnformeerd.

Plaskerk open
kerkendag 2
Plaskerk Raalte zet deuren open vanwege coronavirus
Het coronavirus legt een zware druk op de samenleving. Er leeft angst en onzekerheid, ook in ons dorp. Onder dergelijke moeilijke omstandigheden zocht de mens door alle eeuwen heen steeds de kerk op voor troost en bemoediging.
We merken dat mensen ook nu behoefte hebben om even stil te zijn of een kaarsje te branden. Die gelegenheid wil de Protestantse geloofsgemeenschap van Raalte graag bieden.

Daarom zet de Plaskerk met ingang van morgen 18 maart, voorlopig elke woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur, haar deuren open voor inwoners.
Uiteraard neemt iedereen gepaste afstand van elkaar.
U kunt zelf een kaarsje meenemen. (Ook zijn in de kerk kaarsjes aanwezig)

PKN Raalte
De eeuwenoude Plaskerk staat niet voor niets in het midden van het dorp. De Protestantse geloofsgemeenschap wil namelijk een kerk zijn voor heel het dorp. De kerkenraad heeft haar leden dan ook opgeroepen om er juist nu te zijn voor de ander. Bemoedig elkaar, troost elkaar, wees elkaar nabij, vooral degenen die gebukt gaan onder een teveel aan zorgen en angst. Zoek naar creatieve manieren om dicht bij elkaar te zijn zonder fysieke aanwezigheid. Dat kan heel goed via de telefoon, via apps of online kanalen
Geloof, hoop en liefde, daar leven wij in de Plaskerk van. Juist nu. Vertrouw op God, was je handen en doe verder wat de overheid je aanraadt te doen en te laten.

Kerkklokken
images
Elke woensdag van 19 tot 19.15 uur worden de klokken van de Plaskerk geluid. Raalte sluit zich hiermee aan bij de actie van de Raad van Kerken

Koffie-ochtenden
afb6
U had het vast al wel begrepen dat het koffiedrinken op donderdagmorgen 19 maart niet doorgaat. Ook een week later gaat het koffie met een oortje moment op 26 maart niet door.
Kerkelijk Bureau
De openstelling van het kerkelijk bureau op vrijdag 3 april gaat niet door.
Voor mensen die toch munten willen kopen of contactpersonen die het busje willen legen t.b.v. het verjaardagfonds, graag even bellen met Jan Brinkhuis 0572 354729
Volgende nieuwsbrief
Wellicht vrijdag of indien nodig eerder zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. U zult dan ook worden geïnformeerd over de sobere dienst op zondag 22 maart a.s. Deze dienst zal door omroep Salland 1op de TV worden uitgezonden. Te ontvangen bij ziggo op kanaal 45.
App CHRCH
Via de App CHRCH, is het nieuws van de kerk ook snel en gemakkelijk te volgen.
Te downloaden in de App Store of in de google play store
Doorgeven van informatie
De kerkenraad herhaalt het verzoek aan ieder om aan gemeenteleden, die geen internet hebben, de informatie uit deze nieuwsbrief door te geven. En als men wel internet heeft ze te attenderen op de mogelijkheid om zich op de nieuwsbrief te abonneren. link abonneren Nieuwsbrief.
MailPoet